I en årrekke har Asle Tveitnes drevet med produksjon av samisk håndverk. I vår region er han kanskje mest kjent som leverandør av komagbånd.

Tveitnes, som opprinnelig er fra Hardanger, har fra sitt bosted ved Trollvik i Kåfjord, blitt en svært anerkjent duodjiutøver som årvisst holder kurs i å lage komagbånd, blant annet på Riddu Riddu-festivalene. Og det til tross for at opplæringen foregår på kav hardanger-dialekt.

For en tid tilbake fikk Tveitnes innpass på Tråante, en markering av et samisk 100-årsjubileum i Trondheim. Og tross at de som tok imot påmeldelsen hørte Tveitnes sin markante dialekt, var det i begynnelsen ingen som stusset eller nektet ham å komme. Før nylig. Nå melder NRK at Asle Tveitnes nektet deltakelse med begrunnelse i at han ikke er samisk.

Styreleder i Sámiid Duodji, Catarina Utsi, sier til NRK at de har fulgt retningslinjene som Samerådet har vedtatt i forbindelse med godkjennelsen av duodjimerket.

- Vi kan ikke gå ut over disse retningslinjer, sier Catarina Utsi.

Begrunnelsen er nokså lik den de som for en måned siden kritiserte sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale. Ikke for innholdet, men for framførelsen. Larsen holdt talen på norsk, noe som falt mange tungt for brystet.

Det er lite oppbyggende for den samiske kulturen at man ender i slike debatter. Å hevde at duodji blir mindre samisk når den lages av rogalendinger blir helt galt. Vi skal være sjeleglad for at der finnes mennesker som bedriver håndverk, enten det er samisk eller norsk.

Det samiske miljøet må vokte seg vel for den elitetenkingen som synes å råde i enkelte deler. Faren er stor for at man skaper større skiller i en tid der man heller må bygge samhold. Utspill som dette kan heller gjøre at personer med samisk bakgrunn lar være å engasjere seg i samisk kultur, eller samisk politikk fordi man føler seg uekte.

Om det virkelig er slik at reglene til det samiske håndverkslauget er så rigid, bør Sámiid Duodji arbeide for å få disse endret så raskt som mulig. I mellomtid bør de arbeide ut fra regelen om at ingen regler ikke kan brytes.