Den psykiske folkehelsa er under et kollektivt press