Arenaløftet på Skjervøy: - Håper man ser den store nytteverdien

Planene for hall på Skjervøy