Folk skal få et godt helsetilbud uavhengig av størrelsen på lommeboka og hvor vi bor i landet. Høyres privatisering av helsevesenet i Norge, såkalt «fritt behandlingsvalg», skal derfor fjernes så helsekronene brukes på vårt felles helsevesen og et godt tilbud til alle.

Høyres Tone Trøen påstår at privatiseringen gav kortere helsekø og et bedre tilbud samlet sett, noe deres egen evaluering av reformen avviser. Samtidig påstår Høyre at Arbeiderpartiet er mot pasientens rett til å velge behandlingssted. Det er også feil. Hvorfor er det så vanskelig for Høyre å innrømme at privatisering gagner noen få ressurssterke istedenfor «oss alle»?

Arbeiderpartiet mener private tilbud i helsetjenesten kan utgjøre et tillegg til den offentlige helsetjenesten, men bare der vi trenger de, og da etter reglene for anbud. Problemet med Høyre reform «Fritt behandlingsvalg» er at den har gitt private aktører en fri etableringsrett uten noen former for kontroll eller vurderinger om vi trenger tilbudet. Det har tappet flere hundre millioner kroner ut av offentlige sykehus. Den største mangelen i helsevesenet er kvalifisert personell, men det blir ikke flere sykepleiere eller leger av at de får en ny privat arbeidsgiver. Og alt dette i en tid hvor vi trenger sterkere sykehus, med bedre kapasitet slik at flere kan få hjelp. Ikke mindre penger til sykehus som mister penger til private aktører, slik Høyre ønsker.

Høyre og Tone Trøen mangler løsninger for fremtidens helsetilbud og går bare på repeat om mer privatisering. Der Høyre ønsker å gi helsekroner til private helseaktører på bekostning av sykehusene, vil Arbeiderpartiet heller bruke pengene på sterkere regional- og lokalsykehus i hele landet. Det er en krevende tid som gjør at vi må prioritere smartere og lurt. Vår felles helsetjeneste er kjernen av den norske beredskapen og tryggheten. Det lærte vi under koronapandemien hvor vi hadde en sterk offentlig ryggrad med langsiktige avtaler med private tilbydere.

Det er dette som er navet i vår felles helsetjeneste som vi må jobbe hardt for å vedlikeholde i årene frem. Fremfor Høyres rop om mer privatisering.