Enker og enkemenn taper flere tusen kroner i året på at gjenlevendetillegget ikke lenger skal oppjusteres. At gjenlevendetillegget ikke lengre skulle oppjusteres, ble besluttet av Solberg regjeringen, men nåværende regjering har ikke løftet en finger for å korrigere dette. Og i 2024 trer dette i kraft.

Lyngen Pensjonistparti mener det er en hårreisende beslutning i den dyrtida vi er inne i. Mange av de gjenlevende er kvinner og mange av de igjen er minstepensjonister.

Økning i pensjonen våren 2023 er spist opp av økte priser på drivstoff, strøm og økte matpriser, slik at de i dag har mindre å rutte med enn de hadde i november 2022.

Frivilligsentralen i Lyngen opplever at behovet for å få matposer fra dem, er økende. De klarer ikke å levere til alle som har behov for det daglige brød. Vi får sette vår lit til at SV får endret på dette i budsjettforhandlingene med Ap/Sp-regjeringa.

Norge er et av verdens rikeste land, og det blir ausa ut penger til mange gode formål, men å gi de eldre et menneskeverdig liv i vårt eget land blir nedprioritert.

De som sitter og bestemmer dette, er politikere med millionlønn, og det er mildt sagt forstemmende at disse ikke unner våre stort sett eldre gjenlevende, disse få kronene det utgjør for landets økonomi til tross for at det har stor betydning for den enkeltes verdighet og livskvalitet. Det er en hån mot de som bygde landet etter den 2. verdenskrig.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no