Grendelagene i Lyngen (Svensby, Sør-Lenangen, Skinnelv-Koppangen, Rottenvik, Lenangsøyra, Lyngseidet og Furuflaten) har følgende fellesuttalelse:

Vi har hatt telefonisk kontakt med Troms Fylkeskommune 4. oktober, og fikk forsikring av at den eksisterende brua vil bli fjernet i september/oktober 2024. Det er meget stor trafikk på Fylkesvei 91 av tungtrafikk, pendlere, privat trafikk, offentlig trafikk og av turister hele året. En stenging av veien i flere uker er ikke akseptabelt, selv om det er i september/oktober 2024.

Vi ber herved Statens Vegvesen i samarbeid med Troms Fylkeskommune vurderer seriøst å legge den nye provisoriske brua der den permanente brua skulle være. Ved å legge brukarene litt lenger inn på land på begge sider av elva. Det vil medføre at man ikke trenger å stenge Fylkesvei 91.

Vi mener at Troms Fylkeskommune burde prioritere oppstart av delen av Nordområdevegen mot Breivikeidet. Vi har fått forståelse av at den er ferdig regulert, men man mangler finansiering for å kunne starte opp. Dessverre.

Vi ber Nordområdevegen realiseres snarest, om at Nord Norges beste vegprosjekt som vil gi en rask og trygg vei mellom Tromsø og Alta – de største vekstsentra i Nord Norge.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no