Tenk om man kunne gå livet gjennom uten tannpine. Den kommer ofte som lyn fra klar himmel, når det passer som verst og den kan slå oss skikkelig ut. Mange av oss har også hatt den ubehagelige opplevelsen av å trekke en eller flere visdomstenner. Da er det godt med dyktige fagfolk som kan gjøre jobben, og slike har vi mange av i Troms. Dessverre er tannhelsebehandling kostbart, men det kan og skal vi gjøre noe med!

Arbeiderpartiet vil at Troms skal være landets beste fylke for god tannhelse. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for tannhelsetjeneste av god kvalitet nærmest mulig folk. Vår ambisjon for tenner i Troms er å sørge for god offentlig tannhelsetjeneste i et livsløp for egen befolkning.

God tannhelse gjennom et livsløp handler spesielt om å ta vare på tannhelse fra ung alder. Dessverre er det slik i dag at mange unge i studier, jobb og etableringsfase ikke tar seg råd til jevnlig tannhelsesjekk eller behandling. Man ser derfor at tannhelsen ofte forverres raskt blant unge og det kan få følgefeil videre i livsløpet.

Derfor innførte vi fra 27.mars 2023 at personer i aldersgruppen 21-24 får 75 prosent rabatt på undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten i vårt fylke. Dette er enormt bra for pengeboka og det er bra for tennene. Er du mellom 21-24 kan du derfor i dag kontakte ditt offentlige tannhelsekontor når du bestiller time, og trekke 75 prosent av prisen på behandlingen du får. Det er et skikkelig løft for dine muligheter til å ha god tannhelse også senere i livet.

Nå vil Arbeiderpartiet gjøre enda større løft for tannhelse i Troms. Vi mener tiden er inne for et «Ungt-voksen-løft» for den offentlige tannhelsetjenesten, og jobber nå mot målet om gratis tannhelsebehandling til man er 30 år. I tillegg til dette skal vi jobbe med billigere tannhelsetjeneste for alle aldersgrupper, og utarbeide en egen tannhelsestrategi for eldre i Troms.

Det vi har gjort for tannhelsen i fylket har kommet av konkrete politiske prioriteringer, og nå skal vi gjøre enda mere. Er du mellom 21-24 år så har du store muligheter til å holde tannpina på god avstand! Kontakt ditt offentlige tannhelsekontor og sjekk tennene dine.

Ønsker man at det skal jobbes for gratis tannhelse i Troms til man er 30 år, da må man passe på å stemme Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget 11. september.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no