I Nord-Troms reduseres barnetallene. I Nordreisa opp mot 30 % sett i 20 års perspektiv. Det kan oppleves dramatisk for dagens voksenbefolkning som selv har vokst opp i en tid hvor det var «kul» på veggene i mange hjem, skoler og idrettslag.

Vårt oppdrag er å sørge for at de 450 ungene mellom 6-15 år i Nordreisa får et minst like bra tilbud som 650 barn fikk i 2010. Hvor godt tilbudet er bestemmes av hvilke tilbud idrettslagene er i stand til å gi og om familiene slutter opp om tilbudene.

I Nordreisa er det for tiden stort fokus på anleggsutvikling. Nordreisa IL bygger nå fotballhall (boblehall teknologi) og det jobbes for å realisere et nytt rulleskianlegg inkl. skiskyting. Et fantastisk løft for kommunen og regionen. Begge er vesentlig for den lokale- og regionale aktiviteten og for tilbudet på Nord-Troms videregående skole med landslinja for ski- og skiskyting. I Nordreisa har idrettslagene selv tatt ansvaret med å bygge og drifte anlegg. Selv om vi i Norge har svært gode støtteordninger for anlegg så vil vi, selv med fullfinansiering, ha løpende driftsutgifter som utgjør en betydelig kostnad over tid. Med færre medlemmer blir det også færre å dele «regninga» på og mindre penger og tid til å skape selve aktiviteten som betales utelukkende gjennom egenbetaling, frivillig arbeid, lokal sponsing og offentlige tilskudd. I den rekkefølgen.

I Nordreisa kommune har vi i år etablert et fond hvor idrettslagene kan få delvis dekning for anleggsutgifter som kommunale avgifter, strøm, brøyting og drivstoff. Dette vil hjelpe lagene, så lenge vi har midler til å sette av i fond. I tillegg har vi gitt innspill til fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (AP) at Troms fylkeskommune må inngå bedre samarbeids-/leieavtaler på de anleggene som direkte hører til skoletilbudet på Nord-Troms videregående skole. Det vil bety mye.

Statlige finansieringsordninger bør også etter hvert dreies mot støtteordninger til løpende drift av idrettsanlegg i tillegg til investeringsstøtte. Dette ble hovedtema da Nordreisa AP fikk møte med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (AP) tidligere i høst. Ministeren viste stor forståelse for utfordringen. Regjeringen er opptatt av at det skal være mulig å drive med både idrett og kultur i hele landet. Å få delta eller drive med noe man synes er gøy eller er god til er viktig for alle, men kanskje spesielt for barn og unge. Innspill ble notert. Nordreisa AP skal sørge for å følge opp finansiering av driftsutgifter til lokale idrettslag både lokalt, regionalt og nasjonalt.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no