Det er ingen tvil om at vi må tenke annerledes på måten vi transporterer folk og varer. Rødt har Nord-Norgebanen høyt på prioriteringslista, og utredningen som kommer om få uker skal ikke havne i glemselen – det skal vi i Rødt Troms sørge for.

Camilla Renate Mikkelsen er 2. kandidat for Rødt Troms. Foto: Kim-Arne Larsen

Nord-Norgebanen skal bygges, uavhengig av NTP, fordi det er essensiell infrastruktur.

Rødt nasjonalt er samlet i denne saken – arbeidsprogrammet vårt er svært tydelig.

Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folk i distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering, og for bærekraftig bruk av våre naturressurser. Det handler både om miljø og velferd.

Vi har tidligere foreslått å opprette et “grønt infrastruktur”-fond, der en andel av Oljefondet settes av til å gjøre nødvendige investeringer i utbygging av klimavennlig infrastruktur.

En full-elektrisk dobbeltspors høyhastighetsjernbane basert på bru-moduler og tunneler, som ivaretar beitemark og urfolksrettigheter, fra nord til sør og øst til vest i vårt langstrakte, storslagne rike er ikke en drøm – det er både fullstendig oppnåelig og historisk nødvendig.

De første skinnene i landet ble tatt i bruk allerede i 1805 – over to hundre år sida. Vi må bygge for framtidas generasjoner, ikke for morgendagens profitt.

Det er absurd at vi fortsatt må argumentere for hvorfor det skal bygges jernbane, da den første offentlige togstrekningen ble satt i drift i 1854. I 2023 kjemper vi stadig mot overmakta og lurer på om det vil være mulig å fortsatt leve i landsdelen.

Folk og fe, forsvarsmateriell og fisk – alt dette kan gå på skinner. Dette er beredskap. Og bonusen kommer ved at vi ikke trenger å ruste veiene for økt trafikk sånn som det legges opp til i dag. Istedenfor må vi fokusere på ras-/skredsikring, og å hente inn vedlikeholdsetterslepet på veinettet. Veiene blir tryggere, og utslippene går ned.

Alle disse årene som har gått, hvor Nord-Norge tydeligvis bare har eksistert for å bidra med penger til sør, mens våre lokalsamfunn og infrastruktur forvitrer. Lysene i hus og fjøs slukkes, industri legges ned og bygdene tømmes… Nå er det nok!

Det finnes ingen grunner til å ikke gå i gang imorgen den dag – det handler bare om politisk motvilje.

Vi vil ha tog – et folketog! Fordi fellesskap fungerer!

Make NSB great again!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no