Jan Tore Sanner og Høyre har lagt frem sitt nye kommunekart over Norge. De viser ingen respekt for lokaldemokratiet og overkjører lokalpolitikere og folket på en slik måte at det er helt hårreisende. Men det skal jeg ikke snakke så mye om nå, det jeg vil arrestere de på er argumentasjon som de kjører frem.

Den ble fremført av Jan Tore Sanner på en nedvergende måte i torsdagens debatt på NRK. Måten Høyre skyver sårbare grupper foran seg i debatten om kommunesammenslåing er ikke bare dårlig gjort, det er et hån mot de som hver dag jobber rundt i dette landet for å beskytte sårbare barn og de som jobber for å hjelpe mennesker med en utviklingshemming. Argumentasjon til Sanner er at folketallet er avgjørende for om kommunen klarer å hjelpe disse menneskene.

Det finnes så mange dyktige barnevernspedagogene og vernepleierne som hver dag gjør en så viktig jobb enten kommunen består av 1000 innbyggere eller 20000 innbyggere. Det er ingen fasit som sier at folketallet er avgjørende for om en kommune har et godt fagmiljø eller ikke. Det finnes små kommuner som har gode fagmiljø, og det finnes store kommuner som har betydelige utfordringer med å etablere fagmiljø, og motsatt.  Men det handler om hvordan kommunen jobber og ikke hvor stor den er. Det handler om kommuner som satser på fagutdannede, som aktiv jobber med å gjøre seg attraktive for nye arbeidstaker og som leverer gode tjenestetilbud innenfor barnehage, skole og eldreomsorg, det er de som lykkes i å skape gode fagmiljø.

Da jeg var født i Lavangen (1000 innbyggere) var det ikke noe fagmiljø på min diagnose som er akondroplasi. Det var heller ikke noe fagmiljø i Narvik, på Finnsnes eller i Tromsø. Jeg måtte til Oslo. Ofte. Det å effektiv skape et godt fagmiljø handler om vilje og dyktige folk. Min lege, det lokale NAV-kontoret,  min skole, min fysioterapeut og min helsesøster i Lavangen jobbet tverrfaglig, de hentet informasjon fra fagmiljøer i Oslo. Og si at jeg ville fått en bedre oppvekst og et bedre fagmiljø med å være en del av en større kommune er rett og slett så feil som du får det. Jeg vil si det så sterkt at det lille miljøet i Lavangen har gjort at jeg har hatt en fantastisk oppfølging, dog med en del Oslo-turer til Rikshospitalet og Sunnas Sykehus.

Skulle jeg hatt alle fagmiljøer rundt meg til en hver tid, så måtte Høyre og Jan Tore Sanner flyttet meg og mange andre til nettopp Oslo. For meg er det tydelig at vi har en regjering og en statsråd som ikke kjenner til den jobben kommunene hver dag gjør for sine innbyggere.

Jeg er ikke mot kommunesammenslåinger. Det jeg sier er at forskjellen på meg og Jan Tore Sanner, er at jeg har tiltro til innbyggerne og politikerne i en kommune. De er selv i stand til å avgjøre om kommunen i fremtiden vil klare å finne de smarte løsningene på de store utfordringene, alene eller sammenslått.  Vi trenger ingen reform med ulike trusler for å tvinge kommuner til å slå seg sammen, vi trenger vilje og frivillighet.

Det er på tide at politikere på stortinget skjønner hvordan dette landet er skrudd sammen. Måten Jan Tore Sanner skyver sårbare grupper fremfor seg i denne debatten er ikke rettferdig.