Det skulle ha blitt lettere å velge utdanningssted. Nå høster vi bare ulempene ved sammenslåing