Etter å ha overvært kommunestyremøtet den 10. mai i Kvænangen, så sitter man igjen med mange store spørsmål. Men det største spørsmålet må være om Kvænangen fortsatt kan stå alene?

Det er en alarmerende trend når det gjelder fraflytting fra kommunen, vi klarer ikke å gi gode nok tilbud for å holde fraflytting unna kommunen. Tiltak som gjøres nå, burde vært gjort for lenge siden men er for lite og er ikke bra nok. Det er mye snakk om hva som må gjøres for å få ungdom som drar ut for å ta utdanning, tilbake til kommunen. Det å invitere til pizzakveld i Tromsø er kanskje ikke nok, vi må lytte til de unge lenge før dette.

Det at ungdomsrådet i Kvænangen har fått møterett, talerett og forslagsrett i kommunestyret er et viktig og langt skritt i riktig retning.

Arbeidsplasser er viktig, men vel så viktig er det som skjer etter arbeidstid. Hvilke tilbud har vi? Det er jo ikke alle som vil dra på sjøen, fjellet eller kjøpe lodd og kaffe på et forsamlingshus. Det som er like viktig er den sosiale infrastrukturen, der du ikke trenger å følge med værmeldingen eller lese dagens oppslag på den lokale butikken. Møtestedene er der uansett og de innbyr til sosial aktivitet og du kan få nye impulser og bekjentskaper.

Det som går igjen og som er et nøkkelord er «kompetanse». Vi i Kvænangen har store problemer med å rekruttere folk med kompetanse i nøkkelstillinger. Det er flere viktige lederstillinger som står ubemannet og får man ikke inn folk med rett kompetanse, vil det til syvende og sist gå utover innbyggerne i kommunen.

Hva skjer når innbyggerne i kommunen ikke får den behandlingen og servicen de forventer og trenger, jo de flytter dit de får det tilbudet som de vil ha. Dette gjelder spesielt behandling av søknader og informasjon, men også innen helse og utdanning.

Kommunedirektøren informerte i kommunestyret at de ikke klarer å rekruttere nok innenfor disse områdene. Dermed havner vi i Kvænangen i en vond sirkel som det er vanskelig å bryte ut av, vi klarer ikke å gjennomføre de nødvendige tiltakene og tilbudene uten de lederne som har den rette kompetansen.

Når kommunen ikke klarer å yte den servicen som er et minimum og blir tvunget til å ansette folk i stillinger som de ikke har kompetanse til, så er vi som liten kommune på vei i feil retning.

Kvænangen Høyre mener derfor at en kommunesammenslåing er uunngåelig og vi ønsker derfor å søke sammenslåing med Nordreisa kommune.