Menneskerettighetsrådet i FN har nå mottatt en rapport skrevet av en «spesialrapportør» som heter Victoria Tauli-Corpuz. Hun har påtatt seg oppdrag om å skrive rapporter som omhandler «the rights for indigenous peoples» (rettighetene til innfødte folk) i ulike land. Disse spesialrapportørene er ikke ansatt i FN systemet og heller ikke lønnet av FN. Spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz er derfor ikke en del av FN.

Når hun ikke lønnes av FN, hvem er det da som betaler lønnen hennes?

En rapport kan, som vel de fleste forstår, gi en riktig framstilling av en sak eller situasjon, gi en skjev framstilling av en sak eller situasjon, eller gi en direkte gal framstilling av en sak eller en situasjon. Å ta for gitt at denne rapporten gir en riktig framstilling av den samepolitiske situasjonen i Norge frarådes derfor.

Tilfeldig? Neppe

Jeg ser at de anbefalinger som denne spesialrapportøren kommer med, er som snytt ut av nesen til den aktuelle politikken som Samerådet og NSR fører og forfekter. Tilfeldig? Neppe.

Det er her nødvendig å påpeke at når hun for eksempel, kommer med anbefalinger om vårjakt på ender i Kautokeino, så er dette ikke noe annet enn politiske, motiverte uttalelser fra en privatperson som har et konsulentoppdrag for FN.

NRK sin avdeling i Karasjok omtaler saken som om det er FN som har skrevet denne rapporten og går til og med så langt som at de omtaler spesialrapportøren som en «FN-topp» (!)

Å holde på slik er i beste fall sjuskete journalistikk. Desinformasjon er det uansett.