Frps budskap i pensjonssaken ser ut til å være at dersom de bare får en ny sjanse kommer de til å oppfylle alle løftene de har sviktet på de siste fire årene.

De siste tre årene har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft, til tross for at resten av samfunnet har opplevd lønnsvekst. Derfor foreslår Arbeiderpartiet å endre pensjonsreguleringen slik at pensjonistene alltid får økt sin kjøpekraft når lønnstakerne får mer lønn. Aps forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne. Det retter opp en urett mot pensjonistene, og skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonene.

Forslaget har fått bred støtte, blant annet fra Pensjonistforbundet, LO og Unio, men regjeringen sier likevel nei. Om Frp og Høyre får fortsette i regjering risikerer pensjonistene altså ytterligere reduksjon i sin kjøpekraft. FrPs innlegg i debatten viser at det viktigste for dem er å skylde på andre, i stedet for å samarbeide om å gi pensjonistene trygghet. Når man sitter i regjering må man ta ansvar. De har prioritert massive skattekutt til landets rikeste, finansiert av avgiftsøkninger for folk flest og velferdskutt for utsatte grupper, framfor å fikse denne urimeligheten for pensjonistene.

En pensjonist med 300 000 i året ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell de siste fire årene. I tillegg ville 9 av 10 pensjonister fått lavere eller lik inntektsskatt dersom Arbeiderpartiets skatteopplegg hadde blitt vedtatt.

For å finansiere skattekutt til de som har mest har Frp brukt over 20 oljemilliarder ekstra hvert år. I statsbudsjettet skriver Siv Jensen selv at denne oljepengefesten ikke kan fortsette, og overlater til kommende regjeringer å ta regninga. Pensjonsreformen er uten sammenligning den viktigste reformen på flere tiår – langt viktigere enn samtlige reformer regjeringen har påbegynt, til sammen. Som vanlig når viktige reformer skal gjennomføres har Frp stilt seg på sidelinja. Pensjonsreformen handler både om å gjøre det mulig for dem som ønsker det å kombinere jobb og pensjon og den handler om å gjøre oss i stand til å utbetale pensjoner også i fremtiden. Vårt forslag handler om å sørge for at både dagens og morgendagens pensjonister skal ha en trygg økonomi.

Selv om Frp og Høyre sier nei til et mer rettferdig pensjonssystem, håper vi de andre partiene på Stortinget vil gå sammen med oss i å sørge for at pensjonistene ikke trenger å tape noe mer. Alle trenger trygghet. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at pensjonistene ikke får en urettferdig nedgang i sin kjøpekraft, når arbeidstakerne får lønnsvekst.