Norge brukte cirka 330 milliarder kroner på tiltak knyttet til covid-pandemien. Til tross for disse enorme utgiftene, har dødeligheten i Norge og Sverige vært nesten lik. Sverige og deres statsepidemiolog Anders Tegnell valgte å ikke stenge ned samfunnet, slik vi gjorde i Norge. Nedstengningen har ikke bare gitt enorme offentlige utgifter, men har også vært helseskadelig og resultert i private økonomiske katastrofer for mange nordmenn.

Barneombud Inga Bejer Engh og redaktør Anki Gerhardsen har omtalt hvordan nedstengingen av skoler manglet faglig grunnlag, og virket negativt på barn og unges helse. Både Anders Tegnell og Folkehelseinstituttet mener at nedstengingen av skolene under pandemien manglet faglig belegg. Anders Tegnell beskriver Norges beslutning om å stenge skolene som ekstrem. Psykiske lidelser og vold mot barn og unge har økt under nedstengingen, og skolefraværet hos barn og psykiske lidelser har økt etter de langvarige pandemitiltakene. Tove Gundersen, Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, skrev i 2021 at «de ulike smitteverntiltakene har utløst en psykisk helsekrise for en stor gruppe av dagens unge», og «BUP ved Oslo universitetssykehus har aldri fått inn så mange barn med behov for hjelp for alvorlig spiseforstyrrelse før, og knytter utviklingen til isolasjonen som fulgte den forrige skolenedstengningen».

Allerede etter et halvt år med pandemi, i november 2020, skrev professor Arne Hoppe og forsker Christian Poppe at “Under koronakrisen er hver fjerde husstand i Norge blitt rammet av permitteringer, oppsigelser eller tap av inntekt.”. De skriver at dårligere økonomi hos en stor del av befolkningen kan bidra til økte psykiske plager, samlivsproblemer og økt forekomst av selvmord og selvmordsforsøk.

Folkehelseinstituttets første risikovurdering fant at dødeligheten av covid-19 var «godt under 1 % i gjennomsnitt, men mye høyere blant eldre. Rundt 90 % av dødsfall kan ventes blant eldre over 70 år». WHO anslo at dødeligheten var mellom 0,3 og 1,0 %. Forskere fra UiO sammenlignet dødeligheten av covid-19 med vanlig sesonginfluensa i april 2020, og fant at dødeligheten fra covid-19 var lavere enn dødeligheten av sesonginfluensa.

Liberalistene ville valgt en annen pandemihåndtering enn Erna Solbergs og Jonas Gahr Støres regjeringer. Vi ville beskyttet risikogruppene mens resten av befolkningen kunne levd tilnærmet normalt. Dette er i tråd med “Great Barrington-erklæringen”, som er en erklæring fra fagfolk som var uenige med helsemyndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Erklæringen fremmet en kunnskapsbasert tilnærming basert på forskning på smittsomme sykdommer. Med en slik tilnærming kunne man unngått den kraftige økningen av psykiske plager i befolkningen, man ville spart enorme utgifter på pandemitiltak, og dødeligheten ville etter alt å dømme være cirka den samme.

Det vil komme fremtidige pandemier. Vi i Liberalistene var det eneste politiske partiet i Norge som stilte oss bak “Great Barrington-erklæringen” og statsepidemiolog Anders Tegnell sine faglige vurderinger. Statsminister Solberg, statsminister Støre og fung.ass. Nakstad gjorde det ikke.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no