Dette kan ikke avhenge av hvor ofte eller sjeldent fylkespolitikere og -administrasjonen krysser Tromsøbrua.

Som en lokalt eid bedrift med all aktivitet i Nord-Troms, med hovedvekt på Skjervøy kommune, er vi helt avhengige av lokal arbeidskraft. Aktivitetene våre dekker et bredt spekter av ulike fagfelt og de fleste arbeidsplassene hos oss krever utdanning på fagbrev- eller fagskolenivå. Vi ønsker å rekruttere våre fremtidige ansatte fra Nord-Troms videregående skole (NTVGS).

Vi jobber bredt og aktivt for å sikre oss tilgang på kompetent personell innen alle utdanningsnivåer. Vi deltar på utdanningsmessa og andre rekrutteringsarenaer, besøker klasserommene helt ned til barneskolenivå og tar inn elever fra 10. klasse og opp i praksis, eller åpner lokalene våre for besøkende når det ønskes. Hvert år har vi 10-15 ulike elever eller studenter i høyere utdanning i praksis hos oss.

Vi deltar i traineeprogrammet til Arena Nord-Troms og var en av pådriverne for å etablere Bedriftsmodellen ved NTVGS, en lærlingemodell som gir ungdommen tilgang på et bredere utvalg av fagbrevutdanninger. Vi er på, fordi vi er helt avhengige av at kompetent ungdom fullfører utdanning og søker seg jobb hos oss. Vi klarer ikke rekruttere tilstrekkelig med arbeidskraft utenfra.

På arrangementet «BlueREC» i juni, i regi av Skjervøy kommune, kunne MOEN Verft fortelle om et behov på 20- 25 ansatte på det nye verftet. Ledere, administrativt ansatte, fagarbeidere innen en rekke tekniske og mekaniske fag. Filetanlegget vårt, som står klart i 2024, vil kreve 10-15 nye ansatte i arbeid. Entreprenørene trenger maskinførere, elektrikere, rørleggere, industrimekanikere, sveisere og en rekke andre ansatte for å dekke etterspørselen.

Det er rimelig å forvente at politikere og fylkesadministrasjonen i det minste holder seg oppdaterte på hva som rører seg rundt om i regionene. Forslaget om å marginalisere tilbudet ved NTVGS vitner om en total mangel på kunnskap om næringslivet utenfor Tromsø sentrum, og særdeles lav respekt for Nord-Troms som samfunn og region.

Politikerne må jobbe oppover for å forme et fleksibelt og fremtidsrettet utdanningssystem for videregående utdanning, som også anerkjenner den utviklingen som skjer i Nord-Troms nå. Og ungdommen i Nord-Troms, som er framtiden, fortjener såpass respekt at de kan planlegge denne viktige livsfasen med trygghet om at både det offentlige og arbeidsmarkedet er her for dem.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no