Dette er konklusjonen etter fredagens pressekonferanse og i et dypdykk i stortingsmeldinga.

Essensen er at veien fortsatt er den samme, men Regjeringa ser behovet for å innskjerpe effektivitetskravet med 20 prosent hvert år. Dette betyr at vi MÅ bli færre og færre bønder hvert år, samtidig som matproduksjonen skal økes med 20 prosent innen 2030 – som er Regjeringens målsetting.

Hvordan dette kan la seg gjøre med færre bønder er et mysterium. Videre så betyr et fast effektiviseringskrav at den gjennomsnittlige bonde ALDRI vil kunne bli jamstilt slik regjeringa lover. Man kan spørre seg om dette er solidaritet.

Når man så ser til Troms-landbrukets tilstand, med landets desidert mest oppdelte teigstrukturer, så er det enkelt å påstå at Troms på nytt er den store taperen i regjeringas spill. Det lar seg ikke gjøre å drive forsvarlig med 20 prosent effektivitetskrav.

Så må man berøre den geopolitiske situasjonen Troms befinner seg i, landets tungt belastet fylke når det gjelder tilstedeværelse av forsvar og allierte styrker som skal trene for krise og krig.

Leser man NATOs artikkel 3, så innser man fort at regjeringen svikter totalt når det gjelder å bygge robuste samfunn og god matberedskap.

Artikkel 3 må innfris om artikkel 6 skal kunne anvendes, det er nok ikke alle som ønsker å ta innover seg alvorsgraden i disse to NATO-artiklene, noe jeg anbefaler alle å gjøre. Med bakgrunn i disse to artiklene og at Regjeringa atter en gang svikter Troms sin evne til å heve totalberedskapen i Norge ber jeg Troms-politikerne om å kraftig protestere på regjeringas fremlagte stortingsmelding.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no