Det er jo enklere å markedsføre seg selv når man får mikrofonstativ hos media, men er dette tilstrekkelig for å bli ordfører for 3. gang i Lyngen? Men nå er det kommunevalg, – og da er han på «banen» og spiller!?! Ordførerposisjonen – det dreier seg kun om dette for Dan Håvard Johnsen. I 4 nye år. Vi er lei av politikken din ordfører, Dan Håvard Johnsen. Det er nok nå!

Apropos Mikrofonstativ, foruten Ordføreren så får også Rådmann i Lyngen tilnærmet et helt Mikrofonstativ av Nordlys og Framtid i Nord når de skal uttale seg i legesaken. De er jo definitivt en part i saken.

Jeg er ganske forundret hvor lite balansert disse avisene tidvis kan være? Er det en årsak til at det er sånn i denne saken, må man spørre seg?? Avisene har dessverre en ensidig vinkling og mangler kunnskap i saken.

Jeg vil sitere Store Norske sin definisjon av Kameraderi:

«Ikke-saklig begrunnet hjelp, eller fordeler som personer innen samme krets yter hverandre».

Vi husker den gamle lærdommen: "Det er ikke sant, alt som står i avisene!"

Les tilsvaret til redaktør i Framtid i Nord, Kjetil Martesønn Skog her:

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no