Nord-Norges beste vegprosjekt.

Ved etablering av Nordområdevegen så kan samfunnet spare over 29 millioner km med bilkjøring per år.

Det er ingen prosjekt i hele Nord Norge som kan vise til samme besparelse.

Sørkjosfjellet er sikret og når Kvænangsfjellet blir sikret i 2024 er Ullsfjordforbindelsen den siste og viktigste brikken i visjonen om en rask og trygg vei mellom 2 store bo- og arbeidsregioner i Arktis.

Ullsfjordforbindelsen består i korte trekk av en tunnel og to bruer (en kort og en litt lengre – over Straumen ved Jøvik og en over Ullsfjorden ved Storsteinnes).

Ved ferdigstilling av Ullsfjordforbindelsen binder man Nord-Troms og Finnmark sammen med en rask og trygg nordområdeveg.

Ved realisering av Nordområdevegen vil man få fergefri forbindelse over Ullsfjorden (Breivikeidet – Svensby). Det vil bety mye for de som bor i Lyngen og Nord Troms og ikke minst for alle fra Tromsø som har sine fritidsboliger i Lyngen.

Det vil også ha utrolig mye å si for den store vekstnæringa i Lyngen og i Nord -Troms = reiselivet og i tillegg også for det øvrige næringslivet i regionen.

I en region som slit med bosetting og nedgang i folketallet vil realisering av Nordområdevegen være en viktig brikke til å snu den negative utviklinga.

SULs årsmøte torsdag 7. mars krever i en enstemmig uttalelse at Nordområdevegen realiseres snarest

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no