De 33 kiloene med avfall som hver nordmann i snitt kaster i løpet av fire uker blir brukt om igjen. Avfallet blir sortert, finsortert og sendes til gjenvinning, slik at esken rundt ispinnene gjenoppstår som esken rundt rekene.

Rekeskallet blir til biogass og drivstoff til renovasjonsbilen som henter avfallet ditt, både på hytta og hjemme. Kommunene sørger for å bruke avfallet vårt. Avfall er en ressurs når det kan brukes på nytt. Grovsorteringen sørger vi for hjemme, og finsorteringen skjer i avanserte sorteringsanlegg. Visste du at kommunene i Norge og andre land er så innovative på gode avfallsløsninger, at EU utvikler avfallspolitikken sin på disse løsningene?

Neste steg er å få bedre markeder for det sorterte avfallet, slik at vi ikke trenger ta ut så mye jomfruelig materiale fra kloden vår. KS Bedrift heier på alle kommuner og avfallsselskaper rundt i landet som sørger for at Ola og Karis avfall blir brukt om igjen. God kildesortering – også i ferien!

Marianne Haugland, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift.