Bakgrunnen for arrangementet er at elevene mener de får mye informasjon om hvilke videregående studieretninger de kan velge, men de etterlyser informasjon om hva de kan jobbe som etter endt utdanning.

- Det er viktig at elevene får mer informasjon om dette, derfor arrangerte vi Arbeidslivsdag for elevene, sier Silja Karlsen, Maritim næringsutvikler i Skjervøy kommune.

I Skjervøy er det stort fremtidig behov for arbeidskraft innen sjømatnæringa, helse- og barnehagesektoren. Derfor valgte kommunen å fokusere litt ekstra på denne grenen av arbeidslivet.

Gode representanter

Representanter fra Arnøy Laks og Lerøy Aurora fortalte om fremtidige muligheter for jobb i oppdrettsnæringa, og hvilke typer bemanning de ser for seg at de trenger.

Fisker Magnus Olsen fortalte om sin vei fra skolebenken til det å drive som fisker på egen båt. Magnus fortalte om arbeidshverdagen sin og hvilke kunnskaper en fisker faktisk må ha.

Fikk se arbeidet i praksis

Elevene besøkte deretter noen av arbeidsplassene.

Skjervøy park og anlegg var også til stede, da deler av elevgruppa har vist stor interesse for maskinentreprenører.

Elevene besøkte Vågen barnehage, og Skjervøy sykestue og sykehjem. På sykestua fikk elevene gjøre ulike praktiske arbeidsoppgaver som er en del av hverdagen til de som jobber her.

Viktig å gi ungdommene nok informasjon

Elevene sier at de opplevde arbeidslivsdagen som nyttig og de trekker fram at det var positivt at de fikk praktiske arbeidsoppgaver som en del av opplegget.

- De opplevde at de fikk mer informasjon om hva det jobbes med på de ulike arbeidsplassene. De spurte i tillegg om sommerjobber, deltidsjobber og lærlingelønn, sier Karlsen, og legger til:

- Dette skal vi fortsette med, det er viktig at ungdom får mer informasjon om hva arbeidsoppgavene tilknytta en bedrift eller ei stilling faktisk er og at de ser flere muligheter der de bor.