FRAMTID I NORD MENER:

Nå har Fylkeskommunen forpliktet seg for skolen

Fylkeskommunen har forpliktet seg til å ha en skole med aktivitet.

leder

Debatten om framtida for den videregående skolen på Skjervøy ble ettertrykkelig parkert, sist torsdag. Med åpningen av Newton-rommet og Aurora Salmon Center sementerte oppdrettsnæringa og Skjervøy kommune – forhåpentlig – alle tanker og vurderinger av å skulle legge ned skolen.


Offisiell åpning av Newton-rommet og Aurora Salmon Centre på Skjervøy:

Åpningen gikk som en lek for statsråden

Næringsminister Monica Mæland fikk seg en runde med lego da hun åpnet Newton-rommet på Skjervøy.

 

I så måte er det en slags skjebnens ironi, tatt i betraktning at vi kun skal fire år tilbake i tid for å finne sist det forelå et forslag om å legge ned skolen. Siden den tid har den politiske plattformen til det sittende fylkesrådet trygget skolestedet.

Før det var det altså alt annet enn ro og langsiktighet som preget skolen. I så måte må det ha vært spesielt for fylkesskolesjefen og hans stab å være til stede på festen, torsdag. Skoleledelsen i Troms har flere ganger gått i bresjen for å legge den ned, og har flere ganger stanset politiske vedtak om utbygginger som politikerne mente ville styrke tilbudene der.

Intet mindre enn tre ganger vedtok Fylkestinget i Troms å bygge ny produksjonshall. Like mange ganger ble saken administrativt stanset. Like mange ganger har også skolen vært foreslått nedlagt, både av administrativ og så skolepolitisk ledelse. Kun iherdig lokal innsats, med solid støtte fra fiskerinæringa, har forhindret fadesen.


Tjuvstart på Newtonrommet

Barneskoleelever fikk prøve seg på Lego-roboter i newton-undervisning på Skjervøy.

 

Beskjeden fra oppdrettsnæringa er nå krystallklar. Troms fylkeskommune har – gjennom å slippe Skjervøy kommune og deres Newton-rom, samt Lerøy Aurora med sitt laksevisningssenter – forpliktet seg til å ha en skole der det er aktivitet. Dette understreket både prosjektleder Jan Børre Johansen og administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt Einar Karlsen, i sine festtaler under åpninga. Oppdrettsnæringa trenger rekrutter, og Nord-Troms må i så måte ha en rekrutteringsarena.

– Vi får ikke en ordentlig rekruttering uten at skolen er her, sa Karlsen. Marin Harvest, Eidsfjord Sjøfarm og Arnøy Laks er begge sentrale samarbeidspartnere i hele prosjektet, og det er liten tvil om at de også står klippefast på samme holdning.

Og med det bør altså debatten om skolested Skjervøys framtidige rolle være soleklar og trygt forankret. Den neste som vurderer noe annet, kan strengt tatt gå og ta seg en kråkebolle...


Nå er Newton-rommet og Aurora Salmon Center åpnet

Torsdagsformiddag åpnet næringsminister Monica Mæland (H) både Newton-rommet til Skjervøy kommune og Lerøy Auroras visningssenter.