FRAMTID I NORD MENER:

Dette kommer til å svi for skjervøyværingene

Kommunen vil uansett tape masse penger.

leder

Brøytekaoset i Skjervøy nådde nye høyder denne uka. Etter ei romjul i tenkeboksen har teknisk sjef og hans juridiske rådgivere kommet til at de vil anke dommen i den såkalte brøytesaka. Ankepunktet er dommens konklusjon om at man gjorde feil ved å ikke la pris være det avgjørende punktet i tildelingen. Kommunen vil stå på at det er utstyret det kommer an på, og ikke så mye pris.

Frps Vidar Langeland var lynrask med å kreve en politisk behandling av saka. Langeland, som i svært tydelige ordelag tidligere har sagt hva han mener om administrasjonens behandling av hele denne betente saka, er like tydelig nå. Han mener saka må avsluttes, og at Hofsøy må få brøyte.

Tynnslitt tillit

De som følger med på Facebook vil se at Langeland har mange støttespillere. Ord som latterlig, en vits, korrupsjon og kameraderi blir brukt i omtalen av både tildeling og ankebeslutning. Der er tilliten til teknisk ledelse tynnslitt, og tidvis fullstendig fraværende.

Den vil neppe være bedre den dagen hele brøytesaka skal sluttsummeres. Kontrakten mellom kommunen og Skjervøy Park og Anleggsservice AS (SPA) skal være på rundt syv millioner. Tilbudet fra Hofsøy skal være på rundt seks millioner kroner. En av disse vinner, og da vil nok den tapende part etter alt å dømme gå til erstatningssak og kreve alt eller deler av beløpet. Legger man til at kommunen - til nå - har brukt en million kroner på jurister og saksomkostninger, så er altså en mulig sluttpris på hele brøytekaoset et tosifret antall millioner kroner.

Noen må ta ansvaret

Så mye blir det selvsagt ikke, men det er store summer på spill. Og kommunen vil uansett tape masse penger. I tillegg vil brøytinga av Skjervøy sentrum være av hanglende karakter, og muligens svindyr, helt til snøen smelter av seg selv.

Kommunen står ikke bare til knes i snø. Den står med en snøskred til langt over ørene, og det er vanskelig å se for seg noe annet enn en katastrofal sluttregning. Den regninga er det innbyggerne på Skjervøy som til slutt må bære.

Hvem som skal bære ansvaret for kaoset, er opp til politikerne å avgjøre. Vi har tidligere sagt at denne saken har vært håndert for dårlig. Siden har det gått fra vondt til verre, og det må noen ta ansvaret for.

NB! Framtid i Nord har fredag justert teksten i denne lederen, blant annet med hensyn til anbudspriser og at det er inngått kontrakt mellom kommunen og Skjervøy park og anleggsservice. Den kontrakten er ikke signert.