LEDER

Tiden er inne for å gi plass til en kvinne

Det er en historisk bunke søknader kirken har foran seg. Aldri før har man hatt en kvinnelig prest blant søkerne til Nordreisa kirke. Stillingen har stått ledig helt siden 2016.

Julie Schjøth viser stort mot når hun har levert søknaden.

leder

Denne gangen foreligger det tre søknader, deriblant en fra Julie Schjøth. Hun er datter av Hans Erik Schjøth, presten man fortsatt forsøker å fylle tomrommet etter. Hans datter er født og oppvokst i Nordreisa, og Julie Schjøth valgte også å la seg ordinere til prestegjerningen i hjemkirka.


En fullsatt kirke fikk overvære Julie Schjøths ordinasjon:

– Jeg er rørt over at det kom så mange

Søndag ble det holdt en historisk ordinasjon i Nordreisa kirke.

 

Og nå våger hun altså også å søke seg hjem. Menighetsrådet leder vil ikke si hvem de har innstilt på, men han uttaler at han er glad for at man har kvinnelig søker. Man oppfordret tross alt kvinner til å søke.

Julie Schjøth viser et stort mot når hun har levert søknaden. Å være den første kvinnen som søker til en av hovedkirkene i Nord-Troms, og samtidig være fra stedet, det krever noen solide vurderinger og tanker omkring hva som eventuelt venter.


STILLINGEN HAR STÅTT VAKANT OVER TO ÅR. NÅ KAN DET NÆRME SEG EN LØSNING:

Har mottatt en historisk søknad

For aller første gang har en kvinne søkt på stillingen som prest i Nordreisa.

 

Forgjengeren, Hans Erik Schjøth, var kjent som er mild prest, både i person og gjerning. Han var godt likt blant mange, og særlig blant de som ikke var de mest faste kirkegjengerne. Dersom Julie Schjøth er av samme støpning, kan hun være rett kvinne til rett tid.

Hun vil uansett få støtte fra de som ikke tilhører den læstadianske delen av menigheten og befolkninga. Imidlertid er det ikke den delen av menigheten som har makta. Det er det læstadianerne som har, og ikke uten grunn. Det er de som i all hovedsak går til kirke.

Hans Erik Schjøth forlot Nordreisa, nettopp fordi han var likt av feil del av menigheten. Det var de som likte presten, men brydde seg lite om Gud og Jesus og sånn. De, som kan sies å være sterke i troen, de ønsket seg nok en annen hyrde. De har også en sterk stemme når bispedømmerådet skal velge, og den stemmen roper neppe etter en kvinne. Alt dette vet Julie Schjøth, og derfor er det modig av kvinna å i det hele tatt levere en søknad hjem.

Vi kjenner ikke søkerlista, og kan derfor ikke hevde at Schjøth er en bedre kandidat enn de andre søkerne, men vi mener tiden er overmoden for en kvinnelig prest i Nord-Troms. Og vi tror Julie Schjøth kan være rett kvinne for oppgaven.