LEDER:

Vi håper de lokale politikerne vil fylle spaltene

«Dette valget skal ikke handle om Erna, Jonas, Siv eller Trygve. Det handler om våre lokale kandidater.»
leder

Valgkampen 2019 drar seg til og den mest intense delen, innspurten opp mot selve valget, er like om hjørnet. For vår del betyr det flere debattinnlegg, direkte sendte debatter fra flere kommuner og selvsagt masse stoff om og med lokale kandidater.

Partiene har også trukket ut, og under sine kjente logoer og farger preger de gater og sentrum rundt om i regionen vår. På sosiale medier presenterer de seg selv - og hverandre - og det deles bilder, presentasjoner, programmer og meninger.

Framtid i Nord har de siste ukene kjørt vår faste spalte - Førstevalget. Der blir alle toppkandidatene til hvert eneste parti i de seks kommunene presentert gjennom noen saklige - og noen noe mindre sådanne - spørsmål og svar. Målet er at du som velger skal bli noe bedre kjent med hvem som er de ulike ordførerkandidatene.

Erfaringsmessig vet vi også at mengden debattinnlegg nå vil øke. Det er vårt håp at det er de lokale politikerne som framover vil fylle spaltene, og ikke deres partikolleger fra høyere politiske mål. Dette er et kommune- og fylkestingsvalg, og det er dere som er på valg til disse taburettene vi vil høre fra og lese om, først og fremst. Dette valget skal ikke handle om Erna, Jonas, Siv eller Trygve. Det handler om våre lokale kandidater.

Så er det igjen grunn til å minne om at alle disse kandidatene er våre naboer. De er mennesker som har stilt sin tid og kapasitet til rådighet fordi de tror at de, gjennom det partiet og det programmet de representerer, kan gjøre kommunen de bor i bedre. Dette må vi huske når vi framover kommenterer de utspill og debatter som kommer.

Det er valget nå som avgjøre hvem som skal styre kommunene våre den neste perioden. Det er måten vi behandler disse kandidatene på som avgjør hvem som vil stille seg til disposisjon om fire år.