Så var det på han igjen

Samtidig som man har kakefest på Nord-Troms Studiesenter for å feire at man etter alt å dømme får penger fra både stat og fylke, kvesser man knivene nede på den videregående skolen.

Den gir våre egne talenter mulighet til å bo hjemme mens de trener.

leder

Bakgrunnen for knivslipinga fra rektor Olaug Bergset og skilinjelærer og varaordfører Karl Gunar Skjønsfjell er at ordninga medlandslinjene, som skilinja er en del av, nå skal revideres.

– Det er grunnlag for bekymring, sier rektoren, men understreker samtidig at det er svært tidlig i prosessen. Så langt har ingen foreslått å kutte verken i tilskudd eller i tilbud.

Likevel gjør Bergset og Skjønsfjell rett i rope et varsko. Alt for ofte opplevere vi at kuttforslagene kommer i forbindelse med budsjettprosessene, og at man får ulidelig kort tid på å komme med motargumenter eller drive nødvendig lobbiering. Å gå ut så tidlig som skolelederen og -læreren gjør, gjør det mulig for både idrettsmiljøet og våre lokale politikere å reise gode motargumenter, basert på mer enn bare rene følelser.

At skilinja har vært viktig for idrettsmiljøet i Nordreisa er det liten tvil om. Uten den er det ikke veldig sannsynlig at Nordreisa hadde hatt et så storslagent skianlegg i Saga som man har. Likevel er ikke det grunnen til at regionen skal stå last og brat med Nordreisa for å argumentere for å beholde denne landslinja når revisjonen kommer.

Les flere FiN-ledere her!

Da skal man argumentere med at den gir våre egne talenter mulighet til å bo hjemme mens de trener. Da skal man argumeneter for at skilinja trekker ungdom fra hele Nord-Norge til Nord-Troms, ungdommer som senere kan bli ressurser i samfunnene vår.

En bieffekt av den, er at den indirekte også er med på å styrke det øvrige tilbudet ved Nord-Troms Videregående skole, noe som kommer de noe mer sedate av våre unge til gode.

Akkurat nå tyder lite på at de folkevalgte vil ta fra Nord-Troms landslinja på ski, men som det er ikke det samme som at man skal anse den som en selvfølge. Nord-Troms har hatt skilinje siden 1984, og skal ha det også langt inn i framtida.