FRAMTID I NORD MENER

Det der var ikke lurt

«Om Sonjatun mistet linken til UNN, vil det innebære tap av kompetansearbeidsplasser og en seriøs nedbygging av Sonjatun som helsens høyborg i Nord-Troms.»

Taktisk sett var dette langt fra noen god idé.

leder

For å få et lokalsykehus i Alta må man ha et pasienttilfang på 60.000 innbyggere. For å få til det har aksjonsgruppa «Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta», anført av altaværingen Per Pedersen kreativt innlemmet Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa.

Dette er - ikke overraskende - Høyre-politiker Terje Olsen uendelig langt fra enig i. Olsen vil slett ikke at Alta skal være sykehuset for hans kommune. Og han får langt på vei støtte fra regionsrådslederen, ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen. Som Olsen mener han man har et utmerket samarbeid med sykehuset i Tromsø.

Aksjonsgruppa er frivillig, og står i så måte fritt til å komme med hva den måtte, men taktisk sett var dette langt fra noen god idé. Å foreslå et så vesentlig inngrep i helsetjenesten, uten å ha luftet dette med andre enn seg selv er ingen spesielt smart måte å gå fram på. Særlig i en region som i årevis har kjempet hardt om helsetilbud og sykestueplasser.


- Betimelig at befolkningen i Nord-Troms får uttale seg

Ordføreren i Nordreisa tok opp saken om akuttsykehus i Alta opp i regionrådet.

 

Så skal det vel i sannhetens navn sies at det nok var den eneste måten Pedersen og hans likemenn og - kvinner kan få med seg de tre nordligste kommunene i sin visjon for et akuttsykehus i Alta. Rett nok kan helt sikkert folket i Kvænangen finne nytte av dette, men for de to resterende kommunene er det neppe aktuelt.

Det er mange grunner for det. For Skjervøy handler det om oppbygget tillit til UNN som sitt sykehus, kombinert med kort reisevei på sjøen. For Nordreisa er det noe mer komplekst, men i all hovedsak handler det om tillit og ikke minst oppbyggingen av Distriktsmedisinsk senter - DMS. Om Sonjatun mistet linken til UNN, vil det innebære tap av kompetansearbeidsplasser og en seriøs nedbygging av Sonjatun som helsens høyborg i Nord-Troms.

Advarselen og skepsisen fra Terje Olsen er i så måte velbegrunnet og berettiget. Og når Per Pedersen sier følgende til Framtid i Nord, sitat: «...vi tror vi kan få et like godt sykehus i Alta som i Tromsø.», sitat slutt, så er det en bekreftelse på at det er gode grunner for å vende tommelen ned.

Man skal som kjent ikke tro - man skal vite.