LEDER:

Ut på tur - aldri sur

Det betyr at folkehelsa går den samme veien - opp og fram.

leder

Rundt i regionen surrer i disse dager flere hundre mer og mindre målbevisste mennesker. Det er folk alle aldre, på jakt etter en postkasse og en kode. For noen er koden målet, for andre er det turen som teller. Noen går for livet, andre for fordi det er selve livet. For noen er målet det ultimate, alle kodene i hele regionen. Andre legger lista noe lavere, mens de eller, aller fleste går en og annen tur og registrerer uten å følge videre med på lister, topplasseringer og videre.

Ut i Nord og Telltur.no, fra henholdsvis Nord-Troms Friluftsråd og Ishavskysten Friluftsråd, er uansett med på å engasjere svært mange mennesker til å komme seg ut i den usedvanlig vakre naturen vår. Gjennom gode turkart, både «analogt» og digitalt, oppfordres - og utfordres - innbyggere og tilreisende til å oppleve kjente og ukjente steder.

For mange er postene på for eksempel Vorterøya, Karnesveien eller Hattelia tunga på vektskåla for å dra til steder de aldri har vært før. For andre er Moskogaiza og Ruossavarri tinder de ikke hadde tenkt på før, eller sågar turmål de ikke trodde var innen rekkevidde for få år siden, den tida Ut i Nord og Telltur.no ikke eksisterte.

De siste årene har det vært en god vekst i antall brukere av de to tjenestene. Det innebærer at stadig flere snører sine sekker og trasker målbevisst avgårde. Det igjen betyr at folkehelsa går den samme veien - opp og fram.

Enn så lenge er det god plass i marka. Noen få turmål er selvsagt ekstra belasta, gjerne de grønneste og mest tilgjengelige. Disse er imdilertid som regel godt rusta for det. Man har de siste årene også tatt ut av «konkurransen» de aller mest krevende toppene, de sorte, nettopp for å unngå at folk uten rette kompetansen surrer seg vekk i forrevne fjellsider.

Det er ingen tvil om at Ut i Nord og TellTur er usedvanlig viktige og gode tiltak. De bidrar til god helse i et folk som i lenge tok stadig lengre steg mot stuegristilværelsen. Samtidig bidrar de masse til at vi som bor her blir bedre kjent med vår egen region. Vi bygger relasjoner til det som før var naboens lekestue, noe som på sikt betyr en felles stolthet og et økt engasjement for naturvern på tvers av kommunegrensene.