FRAMTID I NORD MENER:

Hva er løsningen?

«Mye tyder på at Lyngen kan få en posisjon som forstad til Tromsø, men det forutsetter en enklere pendlerrute.»

Lyngen merker Tromsø-suget, og mener Ullsfjordforbindelsen er veien mot målet om å snu skuta.

leder

Det er liten tvil om at du vil føle deg ekstra velkommen om du velger å flytte til Storfjord. Da står kommunen klar med 100.000,- kroner i gave til de som ferdigstiller et nytt bolighus. Fra før har du allerede fått halv pris på tomta, så fremt du eller samboeren er under 35 år.

Det kan være én årsak til at befolkningsutviklinga i kommunen ser svært så lovende ut. Ifølge Statistisk sentralbyrå er Storfjord den kommunen i Nord-Troms som kan forvente høyest befolkningsvekst i årene fram mot 2050.

Også Nordreisa kan forvente vekst, men så ser det mer og mindre mørkt ut for resten. Verst er det for Skjervøy og Lyngen, som ifølge SSB bør forberede seg på en tilbakegang på opp mot 19 prosent. Det er mye for to kommuner hvis folketall ligger og vaker rundt smått 3.000 innbyggere. I så måte er det ikke rart at ordføreren i Lyngen uttrykker bekymring.

I Lyngen har man sett denne utviklinga over år. Man skal ikke veldig mange årene tilbake før Lyngen var regionens nest største kommune med 3.500 innbyggere. Nå er den like under Skjervøy, begge med rundt 3.000 fastboende. Lyngens ordfører, Dan-Håvard Johnsen, sier de merker Tromsø-suget, og mener Ullsfjordforbindelsen er veien mot et mål om å snu skuta.

Johnsen kan ha rett. Ser man til Oslo, Trondheim og Bergen er det stadig flere som velger å bosette seg langt utenfor bykjernen. De velger et roligere og tryggere privatliv på landet i bytte med en lengre pendlervei. Tilbake får de gjerne skoler med lavere elevtall, billigere eiendomspriser og, i Lyngens tilfelle, natur i den aller øverste verdensklassen. Mye tyder på at Lyngen kan få en posisjon som forstad til Tromsø, men det forutsetter en enklere pendlerrute, noe en fergefri Ullsfjord kan gi.

I en årrekke har svaret på alle negative befolkningstendenser vært å gi gode, kommunale tilbud, skaffe solide kompetansearbeidsplasser og utvikle en trygg og god infrastruktur. Tallene fra SSB vitner enten om at man ikke har lyktes, eller så er det rett og slett slik at det ikke er det som gir pluss i tabellen.

Kanskje er løsningen en helt annen. Spørsmålet da er bare hva?