Stolthet hjelper

Vi er ikke der i dag. Fortsatt er det mange som opplever stigma og trakassering.

Som frykter at familie og venner skal slå hendene av dem.

leder

Denne helga er det igjen Pride i Nord-Troms. I alle fall formelt gjennom det som nå tegner til å bli et årvist, tradisjonelt arrangment. Dessverre gjør covid-pandemien sitt til at arrangementet også i år blir begrenset, og uten tog. Like fullt blir det Pride-arrangementer, fysiske og digitale.

I år er det heller ingen debatt omkring flaggingen. Spesielt etter at Stortinget fikk endret flaggloven slik at det nå er fullt mulig å flagge med blant annet Pride-flagget fra offentlige flaggstenger, uten at det behøves særskilte arrangementer og hendelser. Nå kan kommunene stolt heise flagget, strengt tatt når de måtte føle for det.

Under fjorårets digitalt formidlede Pride-sending gikk et av medlemmene i styret for Nord-Troms Pride, Asgeir Fagerli Langberg, ut og etterlyst hverdagspride i Nord-Troms. Det måtte være slik at det å være åpen homofil i regionen ikke bare var trygt på noen få dager i året. Det må være trygt alltid.


Nå er Nord-Troms Pride i gang:

Blander tradisjonell graffitistil med elementer fra Nord-Troms på Pride-veggen

Nå er Pride-feiringen i gang, med mye forskjellig som skjer denne uken.


Vi er ikke der i dag. Fortsatt er det mange som opplever stigma og trakassering. Fortsatt er det unge i regionen som holder legningen skjult i større og mindre grad. Som frykter at familie og venner skal slå hendene av dem, kutte kontakten og sende dem alene ut i kulden.

Frykten kan til en viss grad være begrunnet. Vi er ikke kommet langt nok. I de kristent konservative miljøene ansees homofilt samliv og praksis – hva nå enn det er – som like syndig i 2021 som i 2020. Det er dette vi må til livs.

Noen hevder det er forskjell på å ikke akseptere og på å fordømme. For de som er homofile oppleves ikke dette særlig ulikt. Begge deler handler til syvende og sist om utenforskap, om mangel på forståelse og mulighet for tilknytning.

Det er derfor Fagerli Langbergs bønn om hverdagsstolthet er så viktig. Vi må jobbe for stolthet hele året, enten vi er skeive eller streite.

Pride nytter. I år er det mindre støy rundt arrangementet enn i det var i fjor. Neste år kan det forhåpentligvis også bli parade, og da er vi muligens så langt at også ledende politikere våger å gå i tog. Det må være et av målene.


Vi trenger større aksept for å være skeiv på bygda

For Høyre henger retten til å være seg selv høyt, skriver Erlend Svardal Bøe og Håkon Vahl.