LEDER:

Det er jobben vår

Det kan vi rett og slett ikke leve med i en rettstat.

leder

Media kan være ubehagelig tidsheft når de får seg til å stille spørsmål, og kanskje snakke med vanlige folk som kjenner på urettferdighet og byråkratisk uskjønn. Ap-politiker i Alta, Ole Steinar Østlyngen, demonstrerte det på ypperlig vis da arealplanen ble feiret av kommunestyret i kommunen, forrige uke.

Fra kommunestyrets talerstol refset Østlyngen det lokale medieehuset, Altaposten, “som har skylden for at det ble vanskelig å få godkjent tomter”. Med andre ord: Uten støyen rundt enkeltsakene kunne Alta kommune ha landet det meste uten plunder og heft. Kanskje ett år tidligere.

Det vil nok ikke overraske leseren at vi ikke deler politikerens forståelse av medias rolle. Av og til innebærer den at vi stiller kritiske spørsmål, som igjen gjør at ting tar lengre tid eller i noen tilfeller faktisk stoppes. Det er imidlertid akkurat derfor vi er her.

En arealplan er selvsagt et viktig dokument, og særlig for en kommune i sterk vekst. Og nettopp derfor er det ekstra viktig at man får fram de kritiske stemmene. Nettopp da er det viktig at man ikke, under påskudd av effektivitet og å være løsningsorientert, tar snarveier.

Politikerens signal fra talerstolen kan oppfattes som han er strålende fornøyd med medier som skygger banen og sitter musestille mens politikere legger kabalen på bakrommet. Det ville i så fall ha medført at NAV-skandalen aldri hadde blitt rullet opp. Ei heller saka som siste uke felte stortingspresident Eva Kristin Hansen, saka om feil bruk av pendlerleiligheter som Aftenposten, Dagens Næringsliv og Adresseavisen har avdekket.

Det er med andre ord etablert en kultur som står i kontrast til hvordan vanlige mennesker her til lands blir behandlet når det oppstår misforståelser og regelverket er skumlest på grunn av tidsklemma. Det kan vi rett og slett ikke leve med i en rettsstat.

Om vi skulle levd etter behagelighetsprinsippet, hadde neppe disse sakene blitt rullet opp. Sannhetene er jo heller at media skulle gjort jobben på et langt tidligere tidspunkt, i tråd med sitt samfunnsoppdrag. Mediestøyen hadde vært en orkestral befrielse hvis den kom uskyldige til unnsetning mye tidligere.