Skepsisen er stor blant innbyggerne i Skibotn til Rå Bioparks planer for et biogassanlegg i Skibotndalen. Og det er ikke underlig at innbyggere og næringsliv i Storfjord største tettsted er urolige. Gjennom årenes løp har det vært flere hendelser og episoder knyttet til det eksisterende avfallsanlegget som Origo Skibotn har der.

Søppel på avveie, lukt og illeluktende vann som pipler opp og fram i dalen er bare noe av det som gjør at folket der er bekymret for hva det vil innebære å få etablert Nord-Norges største biogassanlegg.

I utgangspunktet skulle dette være en skikkelig gladsak. Å gjøre søpla vår om til gass som kan benyttes som drivstoff til biler, tungtransport og skipstrafikk vil være et solid miljøtiltak, tiltak vi trenger å gjøre. At det kan skje i Storfjord, som trenger arbeidsplasser og næringsliv, det burde være noe innbyggerne tok imot med åpne hender.

Når det ikke er tilfelle, skyldes det altså vedvarende problemer med dagens komposteringsanlegg. Høringsuttalelsene som er sendt inn til Statsforvalteren i Troms, forteller også om mer enn kun skepsis. Det rette ordet er heller motstand. For når innbyggere bruker ord som krise og, en frykt for økt forurensing, da må planleggerne til Rå Biopark virkelig ta saken på det dypeste alvor.

På folkemøtet i Skibotn, torsdag i forrige uke, forsøkte kommunen sammen med etablererne av biogassanlegget å få luftet ut problemene, og å få skapt trygghet blant innbyggerne om at gassanlegget skal fungere uten problemer for folk og bedrifter. I etterkant av møtet kan vi slå fast at den tryggheten langt fra er på plass.

Tidligere ordfører i Storfjord, Knut Jentoft, traff derfor spikeren nøyaktig på hodet da han under møtet sa at kommunen og dens politikere nå skylder innbyggerne å bli så sikre som mulig. Han påpekte det riktige – at prosjektet er fantastisk, men at det må være sikkert at prosjektet ender godt.

Det er mulig at åpenhet og informasjon kan skape mer goodwill blant folket i Storfjord, men det krever også at Origo og dets eier Avfallsservice får kontroll over dagens anlegg. Om ikke kan hele bioparken renne ut med skittvannet.