Regjeringas ferske forslag til lakseskatt ble verken som forventet eller forhåpet. Å gå fra 40 til 35 prosent er selvsagt en reduksjon, men betydelig mindre enn det som var antatt. Og alt man har oppnådd er å fyre opp selskapene og deres støttespillere ytterligere.

Rett skal være rett - det er altså mer enn bare fem prosent kutt. Bunnfradraget er økt til 70 millioner kroner, og inntektsgrunnlaget skal basere seg på markedsverdien laksen har i det hentes ut av merdene, en verdi selskapene selv skal fastsette for 2023. Det blir altså langt fra så mye som det førsteutkastet ga, men samtidig langt mer enn det de fleste forventet.

Det er mulig at regjeringa så for seg at de hadde gått såpass tilbake at de trodde de skulle få med seg Stortinget i et bredt forlik. Det kan de skyte en hvit pil etter. Høyre og Frp sto skulder ved skulder i Stortingets vandrehall tirsdag, og varslet at dette var de ikke med på. Og de varsler andre boller når de overtar.

For Skjervøy, og mange andre lakseavhengige kommuner langs kysten, er forslaget selve definisjonen på blanda følelser, omtrent som når din verste fiende kjører utfor et stup i den nye Ferrarien din. På den ene siden åpner forslaget for en økning i inntektene for vertskommuner, men frykten er jo at de mister muligheten til å være vertskommuner. Sagt på bondespråket - det hjelper ikke å love mer melk på gården om det skal komme fra kyr som er flytta ut av fjøsen.

Flere snakker nå om utflagging, om oppsplitting av selskaper og altså langt lavere investeringsvilje. Det er dårlig nytt for ansatte, leverandørindustrien og for kommunene oppdrett pågår i. Da forslaget først kom i fjor, droppet Lerøy sin plan om å bygge en ny filetfabrikk. Håpet var selvsagt at det nye, reviderte forslaget skulle gjøre at laksegiganten likevel så det likt å satse 400 millioner på nye filetlinjer. Dette nye forslaget gir liten grunn til håp.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre så laksegigantenes rekordresultater som en kjempemulighet til å fylle statskassa på. Intensjonen med grunnrenteskatten er også i bunn og grunn god, men det er en vesentlig forskjell i å barbere seg, og å skjære av seg hodet.

At de vil finne støtte i Stortinget for sin plan er så, men ute blant folket er det stadig fler som mener at dette sugerøret er i drøyeste laget.