Brått var Badderen en het, politisk sak. Ikke i form av den hete poteten alle er redde for å brenne seg på, men som at det nå er viktigst å være den som roper aller høyest om hvor mye man egentlig burde gjort.

I så måte er det forunderlig å registrer hvordan politikere fra partier som satt i regjering fram til valget i fjor, nå bruker flomvannet til å forsøke å hvitvaske egne partifellers innsats.

Også da Solberg, Stoltenberg, Bondevik og Jagland var sjef, krevde vi i Nord-Troms bedre veier og nyere broer.

For all del - noe burde vært gjort med Badderelva og brua der. Særlig etter at den gamle brua fra 1947 ble vasket bort av fjorårets flom. Og også etter at lokale elvekjennere uttalte bekymring for endringer i elva som kunne påvirke bæringa på «nybrua» fra 1986. Det er ikke rakettforskning som ligger bak påstanden om at Statens vegvesen burde gjort mer på et tidligere tidspunkt.

Det krever heller ikke spesielt mye intelligens for å forstå at Nord-Troms er et meget sårbart punkt i norsk samferdsel. Fra du passerer Olderdalen og til du kommer fram til Alta, så er E6 eneste farbare vei - på land. Det betyr at den smale veien over Kåfjordbergan, de svingete og bratte bakkene over Spåkenes, det lumske Kvænangsfjellet, den nå ødelagte Badderbrua, og det meget kranglevorne Baddereidet potensielt kan stoppe all ferdsel.

På den ellers 250 kilometer lange strekninga fra Oteren til Alteidet er det mange tuer som kan velte alle typer lass. Fallsnes i Storfjord, is-, jord- og steinskred langs hele Kåfjorden, små; smale; gamle brustumper med svært varierende alder flere steder, meget tilårskomne stikkrenner, veier så smale at turistene ikke forstår at de er på en europavei og en stedvis så laber veistandard at man ikke skulle tro man kjørte rundt i verdens rikeste land.

foto
E6 Kåfjordbergan er også en flaskehals i regionen. Denne skal nå endelig utbedres. Foto: Are Bergset Elvestad

Alt dette har Nord-Troms. Og det har Nord-Troms hatt ikke bare i denne regjeringas tid, men også den gang Solberg styrte. Ja, også da Stoltenberg, Bondevik og Jagland var sjef, krevde vi i Nord-Troms bedre veier og nyere broer.

At Badderbrua ble tatt av flom er derfor ikke en overraskelse, men mer en bekreftelse. Det som faktisk ville overrasket, var at alle partier satte handling bak alle de fagre ordene om satsning, beredskap og sikkerhet.