MENINGER:

Even har jobbet for mer verdiskaping på den enkelte gård

Herredsagronom Even Kristiansen trer av.

Even Kristiansen hylles i dette leserbrevet   Foto: Arne Teigen

leserbrev

Vår herredsagronom – Even Kristiansen - trer av i høst etter 16 år ved landbrukskontoret i Lyngen.

  • Se sangtekst til Even Kristiansen nederst i innlegget.

Even har vært herredsagronom – av ordets rette betydning - i alle disse årene. Han har vært ute blant oss og rettledet ved ulike prosjekt og motet oss opp i tunge stunder og gitt oss faglig påfyll slik at vi fortsatt er i næringa.

Han har vært en utrolig ressurs for oss og der igjennom vært med på å gi Lyngen landbruket et positivt omdømme langt utfor Lyngen kommunes grenser.

På nasjonale møter, i ulike fora, har foredragsholdere sagt mange ganger «look to Lyngen» og se og lær hva Lyngenbøndene har fått til innen sau, geit og ku.

Even har et uvurderlig stort nettverk i Sametinget, Troms Fylke, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge avd. Troms som få andre innen landbruket innehar.

Even Kristiansen beskrives som nytenkende og en stor ressurs for landbruket i Lyngen.  Foto: Privat

 

Dette har medført at – etter søknader om små og store prosjekt i Lyngen – millioner av kroner er tilfalt Lyngenlandbruket de siste 16 årene. Uten disse millionene hadde Lyngenlandbruket sett helt annerledes ut i dag – ikke som den blomstrende næringa den er.

Even er meget innovativ og har ønsket ei positiv utvikling ut fra nye trender og nye muligheter. Derfor har Lyngenbøndene gått på kurs, vært på seminar, deltatt på fagmøter og tatt verv til topps i norsk landbruk – noe som har gitt ny kunnskap, skapt nettverk og positivt omdømme om landbruket i Lyngen.

Even har jobbet for at Lyngen bøndene må ut og lære av andre som har lyktes – og dermed arrangert flere studieturer – innenlands og utenlands – noe som har bidratt til nytenkning og positiv utvikling.

Senest i august i år var et titalls Lyngen bønder på tur til «Den gyldne omvei» og «Fjellfolket Hattfjelldal» og Vega i Nordland. Alle kom tilbake med ny og viktig kunnskap som nå er under planlegging og realisering på flere gårder i Lyngen.

Even har jobbet for mer verdiskaping på den enkelte gård – der bonden videreforedler gårdens råvarer og selger dem bearbeidet til forbrukerne. Mange bønder har tatt «hansken» og mange er i gang og noen er i startfasen med nye og store prosjekter. Det blir ei spennende og kanskje «smakfull» framtid vi går i møte.

FLINK: Even Kristiansen er opptatt av bærekraftig landbruk og samarbeid, skriver Ole-Anton Teigen.  Foto: Privat

 

Even ønsker at hele næringa i Lyngen skal samarbeide og utvikle noe bærekraftig som varer over tid – noe som har medført etableringa av «Smak av Lyngen» som er Evens siste «baby». Det er et nettverk for de som ønsker å være med – for at økonomien på den enkelte gård og bedrift skal bli bedre over tid.

Dette er bare noe av det Even har bidratt til – og da er ikke Åsland feltet i Sør Lenangsbotn på flere 1000 dekar dyrkingsjord som er under opparbeidelse og som gir bønder en trygghet som er uvurderlig for ei bærekraftig og framtidsretta landbruksnæring i Lyngen.

Landbruksdagene i Lyngen, landbrukscafene og mye, mye mer er heller ikke tatt med, men alt dette har medført ny kunnskap, dugnadsånd og samarbeid mellom faglagene og landbrukskontoret på Lyngseidet

Even vil bli savnet av svært mange innen næringa. Han var småbrukeren og bondens mann i kommuneadministrasjonen – fullt og helt i 16 år og hans betydning for landbruket i Lyngen disse årene vil vi kanskje aldri få fullgodt svar på.

Han kom på gården – om morgen, ved middagstider, om kvelden og la fram sine tanker og ideer og sammen med bondefamilien laget de et prosjekt med kostnads- og finansieringsplan – sendte inn søknader – og et eller to år senere stod det ei moderne og funksjonell driftsbygning på gården – takket være disse samarbeidsmøtene til alle døgnets tider.

Det er sånn en herredsagronom skal være og slik var Even.

Han var ikke og blir aldri en kommunal byråkrat som sitter foran PC-en og fyller ut skjema og skal kontrollere ned til minste detalj – og Gudskjelov for det - og tusen takk Even for det du har gjort for Lyngen Landbruket de siste 16 år.

Så ønsker vi alt godt for årene framover sammen med dine barn og barnebarn og alle dine byggeprosjekt og hobbyer på Hammaren ved Mo i Rana.

SANG TIL EVEN: Skrevet av Inge Berg, pensjonert geitbonde på Svensby til avskjedsfesten for Even den 4. november 2017 på MIT FabLab Polleidet.