Et bærekraftig velferdssamfunn  

- Vi skal satse mer på ny grønn teknologi, sier Kent Gudmundsen i Høyre.

Kent Gudmundsen, Høyre.   Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

Denne uken la statsminister Erna Solberg frem regjeringserklæringen for Stortinget. Sammen vil regjeringspartienes viktigste oppgave fremover være å skape et bærekraftig velferdssamfunn som gir muligheter for alle. Mye går godt i Norge, og særlig i for oss i nord. Store investeringer gjøres i vår landsdel og bare frem mot år 2020 er estimatet på hele 700 milliarder. Likevel har vi mange utfordringer i årene fremover som må løses, samtidig som vi bevarer et samfunn med små forskjeller og hvor vi har høy tillit til hverandre.

De siste fire årene har regjeringen ledet landet trygt gjennom både et kraftig oljeprisfall og en økt tilstrømning av migranter. Velgerne gav oss fornyet tillit ved valget, og nå med utvidelsen av regjeringen styres landet vårt på en bredere borgerlig plattform. I årene fremover vet vi at inntektene fra oljeindustrien ikke vil øke like mye som tidligere, samtidig som vi blir flere eldre. Dette betyr at flere må stå i arbeid lenger, og at vi må gjøre endringer for å bevare velferdssamfunnet.

Norsk økonomi må gjennom en omstilling for å skape vekst, nye arbeidsplasser og vi trenger flere bein å stå på. Den økonomiske politikken må baseres på at verdier må skapes før de kan deles, samtidig som skattesystemet må være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft. I tillegg er det et stort behov for fortsatt høy investering i kunnskap og infrastruktur. Dette betyr særlig mye for oss i nord hvor det vil være særlig viktig at flere fullfører sin utdanning og hvor vi klarer å skape større vekst innenfor privat sektor langs hele kysten.

Alt for mange har i dag en for løs tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen vil derfor sette i gang en inkluderingsdugnad, hvor vi blant annet prioritere et kompetanseløft som legger til rette for læring hele livet. På den måten tilegner flere seg de kvalifikasjonene som arbeidsmarkedet etterspør. For at flere innvandrere skal komme i arbeid og integreres skal det gjennomføres en helhetlig reform av integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater.


- Vi vil få en dårligere og dyrere forvaltning

Regjeringen vil flytte forvaltning av høstbart vilt til Mat- og Landbruksdepartementet. Dette er ikke alle enige i.

 

For dersom flere kommer i arbeid vil også fattigdommen reduseres. Det skal alltid lønne seg å jobbe, og flere må derfor gis mulighet til å skape et godt liv for seg selv og sin familie. Velferdsordningene våre må derfor moderniseres for å gjøres bærekraftige.

Regjeringsplattformen legger også grunnlaget for en offensiv klimapolitikk i årene fremover og hvor vi skal legge til rette for ansvarlig vekst. Vi må ta vår del av ansvaret for å oppfylle klimaforpliktelsene, og vi skal omstille norsk økonomi gjennom at det skal lønne seg å velge grønt. Vi skal satse mer på ny grønn teknologi og bidra til å utvikle markeder for nullutslippsløsninger.

Summen av dette gir et godt grunnlag for arbeidet fremover. Vi vil finne felles løsninger som er bra for Norge, for landsdelen og bra for folk, og vi vil invitere Stortinget til samarbeid om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.


Hvem er egentlig fienden til ulven?

Det er ikke vi, skriver Einar Frogner i Norges Bondelag.