Kåfjord helsetun som miljøfyrtårn  

MDG vil foreslå i kommunestyret at driften av helsesenteret sertifiseres som miljøfyrtårn.

MILJØFYRTÅRN: Hvis nye Kåfjord helsetun sertifiseres som miljøfyrtårn, blir det lettere for andre etater å følge etter, skriver Tor Mikalsen. Illustrasjon: Skanska 

SKRIBENT: Tor Mikalsen.  Foto: Privat

leserbrev

I slutten av desember i år skal et flott nytt helsesenter stå ferdig i Kåfjord. Det nye Kåfjord helsetun vil bli enklere å drive for helsearbeiderne, og forhåpentligvis bedre å bo i for de som trenger helsetjenester på heldøgnsbasis i kommunen.

Tidlig i prosessen spilte Miljøpartiet De Grønne inn et spørsmål om å miljøsertifisere bygget. Vi fikk tilbakemelding om at dette sannsynligvis ville gi ganske store kostnader, og at mye av det det samme kunne oppnås ved god byggeledelse. Byggeledelse og prosjektstyring i helsenteret har, etter det MDG kjenner til, så langt vært god. Det kan legges til at ut fra anbudet skal bygget være bedre enn nyeste tekniske standard. Siden dette er en trebygning har man også en positiv klimaeffekt med å lagre karbon i bygningskroppen. 

Når er det under et år til Kåfjord helsetun skal være i full bruk. MDG vil foreslå i kommunestyret at driften av helsesenteret sertifiseres som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et verktøy for miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy, som hjelper til å tenke miljø i alle ledd, og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, oppnår man en mer miljøvennlig og lønnsom drift.

Miljøfyrtårn hjelper også til med å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Det er noe å merke seg ettersom sykefraværet i helse og omsorgsyrker kan være høyt. Over 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn i Norge, derav 29 sykehjem.  
 
Tidligere har Kåfjord kommune gjennom et samarbeid med Avfallsservice, jobbet med å miljøsertifisere skolene. Dette arbeidet har dessverre stoppet opp. Vi i MDG tenker at når en del av kommunen først får på plass miljøsertifiseringen, vil dette kunne spre seg til andre etater. Vi mener at det nye helsesenteret er en god plass å starte. Det vil nok også være enklere å få dette på plass i et nytt bygg. Hvis man starter allerede nå, kan miljøfyrtårnsertifiseringen være på plass når man flytter inn.


Hotel Savoy, Båen, Isfjellet og Monte Carlo

Nå er navnene på de ulike avdelingene og rommene på Kåfjord helsetun klare.