Debattinnlegg:

Gratulerer med dagen til alle sykepleiere

Over hele verden feires den internasjonale sykepleierdagen 12. mai.

  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

leserbrev

Det internasjonale temaet for Sykepleierdagen i år er «Health is a human right». Dette skriver president i International Council of Nurses (ICN), Anette Kennedy:

«ICN mener helse er en menneskerettighet, og står i frontlinjen når det gjelder å kjempe for tilgang til helsetjenester, og sykepleiere er nøkkelen til å kunne levere disse tjenestene. Over hele verden er det enkeltpersoner og lokalsamfunn som lider av sykdommer på grunn av mangel på et rimelig og tilgjengelig helsevesen. Men vi må huske at dette også er en rettighet som må gjelde for sykepleiere. Skal vi forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten, er en avhengig av at helsepersonell har et positivt arbeidsmiljø. Det betyr igjen retten til et trygt arbeidsmiljø, tilstrekkelig lønn, og tilgang til ressurser og utdanning.»

Sykepleiermangelen her til lands fortsetter å øke. I følge tall fra Nav har sykepleiermangelen nesten fordoblet seg det siste året. Per i dag mangler det 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere for å få Helse-Norge til å gå rundt. Tiden er overmoden for å iverksette virkningsfulle tiltak for å rekruttere flere til yrket og ikke minst sørge for at de som utdanner seg til sykepleiere forblir i yrkeslivet til oppnådd pensjonsalder.

Det er rekordstor søkning til sykepleierutdanningene, men det hjelper lite dersom studentene faller fra eller slutter etter kort tid i arbeidslivet. En rapport fra Nova viser at halvparten av sykepleierne sier de vurderer å slutte på grunn av høyt arbeids- og tidspress. Veldig få nyutdannede sykepleiere ønsker å begynne i sykehjem og hjemmesykepleien. Dette må KS og den enkelte kommune ta på alvor.

Mange sykepleiere sier de ikke klarer å gi pasientene det de trenger. Slik det er i dag slutter 1 av 5 sykepleiere i løpet av sine første ti år i jobb. SSB har fulgt sykepleiere som var ferdig utdannet i 2004 i 10 år, og rapporterer at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av kort tid. NSF mener dette er alvorlig for pasientsikkerheten.

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, oppgir at sykepleiere nå er den yrkesgruppen som det er vanskeligst å få tak i. Mangelen gjør at brukere og pasienter ikke får god nok behandling og pleie. Samhandlingsreformen har ført til at pasientene i både hjemmesykepleien og sykehjemmene er mye sykere enn før, og det trengs derfor høyere kompetanse i dette leddet av helsevesenet.

Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som er opptatt av mer enn at hjulene så vidt går rundt. Det som trengs er en helhetlig strategi for å få flere heltidsstillinger, forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer, og god og konkurransedyktig lønn. Sykepleierforbundet har et krav om at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner. Det kan da umulig være for mye å forlange!

Gratulerer med dagen til alle sykepleiere, dere er uunnværlige!