VEL MENT

Grønn resept

«Med en stressende hverdag, trenger vi noe som kan roe oss ned og bygge oss opp igjen.»
Reidar Eilertsen-Wassnes
  • Bosted: BURFJORD, men oppvokst i Reinfjord
  • Alder: 47
  • Yrke: Geolog
  • Sivilstatus: Gift, tre barn
  • Skriver helst om mennesket og naturen
leserbrev

Onsdag 15. mai går startskuddet for årets Ut i Nord med 115 turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Jeg mener at dette konseptet til Nord-Troms Friluftsråd er helt fantastisk, og burde blitt gitt ut på resept – grønn resept.

Jeg omtaler meg selv som «Unge EW» - en enkel, beskjeden mann fra Reinfjord. En sannhet med mange modifikasjoner. Det er vel kun mamma som kaller meg un, og bak den enkle fasaden går det en tankestrøm hvor alle tenkelige og utenkelige scenarier gjennomanalyseres i ett rasende tempo. Det er som om hjernen går konstant på høyoktan.

Bak den beskjedne fasaden skjuler det seg en angst, en angst for det ukjente, det kjente, det nye, det gamle, de mange, de få. Sammen skaper denne kombinasjonen en tilværelse fra total lykke til uhåndterlig fortvilelse, og med alderen har dette blitt vanskeligere og vanskeligere å håndtere.

Når etter hvert redselen for nedturene ødela for oppturene, var det ikke annet råd enn å trekke nødbremsen, «Unge EW» trenger hjelp. Og hjelp finnes, det er bare å la den slippe til; Det være seg «Senter for psykisk hele Nord-Troms» og de flotte folkene som jobber der, eller å være åpen for familien sin. Til det siste må jeg si at jeg er virkelig privilegert som er tilgodesett med en slik fantastisk familie, som har vært der for meg. Jeg vet at ikke alle er like vel forunt, men til dere vil jeg si: Vær åpen, vær ærlig. Du har folk rundt deg – Se dem for du er ikke aleina.

Angst er en djevel som, om du lar den ta kontroll, styrer livet ditt. Angsten styrer følelsene dine, angsten undertrykker følelsene dine og med undertrykkelsen kommer frykten. Angsten lar deg koke i hop de verste og skumleste scenarier, sånn at du dropper de enkleste oppgaver lenge før du er i gang på grunn av stress. Fordi hjernen ikke klare å skille mellom fantasi og virkelighet, ender du ofte opp hjemme i ett mørkt rom fordi hjernen trodde at det angsten kokte i hop var virkelighet. Og med angsten kommer depresjonen.

Verdens helseorganisasjon, WHO, mener at fram mot 2030 vil depresjon være den vanligste årsaken til at mennesker i den vestlige verden faller utenfor samfunnet og blir arbeidsufør. Om lag 20 prosent av verdens barn og voksne har en eller annen form for psykisk problem. Tall fra Norsk Psykologforening sier at om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Syv til åtte prosent mellom tre og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

Samfunnet vårt er preget av materialisme, status og poengjag. Det stilles mange krav til individet. Et vellykket menneske skal ha høy inntekt, stor arbeidskapasitet, spennende fritid, et perfekt ytre og god helse.

Med en stressende hverdag, trenger vi noe som kan roe oss ned og bygge oss opp igjen. Mye tyder på at naturen kan være denne bufferen. Psykiater Aaron Katcher og Alan Beck sier følgende: «Aldri før i historien har mennesket tilbrakt så lite tid i fysisk kontakt med dyr og planter som i våre dager. Og konsekvensene er ukjente».

Her kunne jeg skrevet ett lengre avsnitt om; endringer i hjernen ved skifte til naturmiljø, frigjøring av kroppens egne rusmidler – dopamin og serotonin, rapporter om økt konsentrasjonsevne hos barn med ADHD, generelt forbedret håndtering av stressende situasjoner ved natur rundt seg.

For meg var det mestringsfølelsen av å gå en tur i Ut i Nord, uavhengig om den var kort eller lang, kjenne på følelsen av kontroll, bli venn med den følelsen, ikke minst bli fortrolig med angsten. For meg var det å kjenne vinden i håret (klisje 1), varmen fra solen (klisje 2), luktene (klisje 3). Ikke minst kjenne hvordan alt dette påvirket meg, tankene mine, humøret mitt. På noen turer kjente jeg ingenting – og det kjentes godt.

Angsten vil jeg for alltid bære med meg, men nå går jeg sammen med den. Angsten er ikke noe jeg vil klare å skru av, og det er bra, for angst hjelper deg til å reagere når noe virkelig skjer. Men den skal ikke lengre få lov å styre mitt liv eller sperre for utsikten. Den skal heller bli en venn som går med meg.

For meg er naturen medisin på grønn resept.