Mangel på respekt for eiernes ønsker bør resultere i at styret skiftes ut

Tallenes tale er klar, skriver Line Van Gemert og Eirik Larsen.

ÅPENHET: Eirik Larsen (til venstre),) Line van Gemert og Willy Wikbo kastet det gamle styret til Lyngen Servicesenter fordi det var uryddigheter i regnskapet. Foto: Arne Teigen 

leserbrev

Svar til Fred Skogens leserinnlegg i FIN.

Skogeng var ikke til stede i kommunestyrets behandling av interpellasjon vedrørende LSS 13. juni. Det kan derfor være noe formidlende at han uttaler seg basert på andrehånds opplysninger.

Imidlertid er det et faktum at kommunestyret enstemmig i sitt budsjettvedtak for 2019 krevde en nedtakelse av husleiekostnadene på rådhuset, som kommunen i dag leier av LSS. Generalforsamlingen (formannskapet) skal følge opp de signaler som er gitt fra kommunestyret.


Sparket styremedlem: – Kjenner meg ikke igjen i påstandene

Frode Hansen ber varaordføreren starte gransking av Lyngen Servicesenter.

 

Kommunen betaler nærmere en million årlig mer enn nødvendig gjennom eiendomsselskapet, enn om kommunen selv håndterte et lån på rådhuset. Dette er midler som absolutt kunne vært benyttet bedre i en anstrengt kommuneøkonomi, enn å ”subsidiere” et selskap som håndterer kun to bygg for kommunen. En drift tilpasset omfanget av hvilken boligmasse en faktisk betjener ville måtte føre til en kostnadsreduksjon i selskapet, som siste regnskapsår drev med et underskudd på 1,3 millioner kroner.

Styret har valgt å ikke respektere kommunestyrets vedtak, men bestemte derimot 14. mai i år å ta opp driften i selskapet. En mangel på respekt for eiernes ønsker bør resultere i at styret skiftes ut. Så må jo gjerne tidligere styreeier hevde at alle andre enn ham selv tar feil, men tallenes tale er klar. Et meget stort underskudd og et kostnadsnivå uten sidestykke i LSS’s historie taler for seg selv. Dette kan ikke fortsette.

Det har vært dialog både skriftlig og gjennom møter mellom LSS’s daglige leder, styreleder og kommunen. Dette har vært formålsløst, da kravene fra LSS har vært av en slik art at de ikke kunne aksepteres og ville være i strid med kommunestyrets føringer. Skogeng påstander om manglende respons fra kommunens side er således feil. At man ikke får aksept for umulige krav som feks. at kommunen skal øke egenkapitalen i selskapet med 43 millioner er ikke manglende respons, men sunn fornuft.


– Regner med det nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb

Hele styret ble kastet på generalforsamlingen til Lyngen Servicesenter AS.

 

Etter at daglig leder sa opp sin stilling i selskapet, har man fått kjennskap til ubetalte regninger, varsel om inkasso, varsler om stengning av strøm i utleiebygg, leietakere som ikke har fått leiekontrakt, manglende respons på henvendelser og tilstedeværelse av selskapets representant. Dette står i skarp kontrast til påstandene om den fantastiske kontroll og system selskapet hadde tidligere.

Og til slutt. Det er juridisk kompetanse som har kommentert ulovlig subsidiering av LSS. Dette har de fremsatt i egne utarbeide rapporter som er forelagt kommunens politiske ledelse. Skogeng må gjerne be om dementi fra disse advokatene.