Forskjells-Norge tar ikke ferie

Om sommeren blir det derimot ekstra merkbart.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix 

leserbrev

En nylig undersøkelse gjennomført av meningsmålingsbyrået YouGov på vegne av Danske Bank viser at 800 000 nordmenn gruer seg til sommeren på grunn av vansker med å betale for ferien. Undersøkelsen viser at omkring halvparten av oss bruker kredittkort til å betale enten halvparten eller hele ferien.

Stadig flere familier over hele landet merker Forskjells-Norge på kroppen. Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå vokser 106 000 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt – tilsvarende hvert tiende barn. Aldri før har antallet vært så høyt. Samtidig har Norge aldri hatt så mange milliardærer som nå. I 2018 hadde vi 308 milliardærer, nesten førti flere enn året før. Forskjells-Norge har aldri stått så sterkt som denne sommeren. Men det er mulig å snu utviklinga.

Rundt 50 000 barn får i dag ingen glede av det som skal være en universell ordning – barnetrygda. Paradoksalt nok dreier det seg om de barna som har aller mest bruk for det. Årsaken er at sosialhjelpen avkortes mot barnetrygden i en rekke norske kommuner. Barnetrygda inngår i beregningsgrunnlaget til sosialhjelpa, noe som betyr at 950 kroner i barnetrygd fører til 950 kroner mindre i sosialhjelp. På den måten går vinninga opp i spinninga og kommunen sparer penger ved at de som trenger det mest mister barnetrygda.


Boligprisvekst skaper store forskjeller mellom by og bygd

Distriktene taper når boligprisene er i vekts - gjør det vanskeligere å flytte fra bygd til by og by til bygd, skriver Husbanken i en pressemelding.

 

Da Rødt foreslo å rette opp i denne urettferdigheten på Stortinget fikk vi dessverre ikke flertall. Men heldigvis er det sånn at dette også kan rettes opp av kommunen. Fra Kragerø i sør til Skånland i nord har Rødt stått i spissen for å sikre at de som trenger det mest skal få dra nytte av barnetrygden. Dette kravet skal vi løfte i hvert eneste kommunestyre vi kommer inn i etter valget.

Om sommeren blir Forskjells-Norge ekstra merkbart fordi det brukes store summer på ferie og fritidsaktiviteter. Ifølge Røde Kors, som arrangerer «Ferie til Alle», øker behovet for gratis ferietilbud for hvert år. I fjor søkte hele 9000 om å få være med. Problemet ble enda større da regjeringa fjernet feriepengene for de som mottar dagpenger fra NAV. I Oslo og Bodø har Rødt fått gjennomslag for billigere og gratis bad for unge. I Oslo har vi også fått hevet aldersgrensa for gratis kollektivtransport til 6 år og økt grensa for barnebillett fra 16 til 18 år. Dette er tiltak som krever lite fra politikerne, men som gir stor nytte for de som trenger det.


Nytt tilbud i sommer:

Ferie for alle i Reisadalen

Heva Elias-Hanna og Motaz Ibrahim fra Palistina har tatt barna med på ferie til Reisadalen.

 

Når familier opplever at feriemulighetene strammes inn ytterligere for hvert år, mens de superrike kjøper seg privatfly nummer to, så er det åpenbart at noe må gjøres. Det er ingen naturkraft som sørger for at barnefattigdommen og forskjellene i Norge øker. Dette er et resultat av politiske grep eller mangelen på sådanne. Når regjeringa feier problemet under teppet må vi ta ansvar lokalt. Derfor vil Rødt jobbe for at høstens valg blir et oppgjør med Forskjells-Norge.