MENINGER:

Et fornyet Gargo – hvilke konsekvenser vil det få for kommuneøkonomien?

– Vi mener at kommunen ikke har økonomi til flere nye byggeprosjekter i nær framtid.

STØRRE: Slik ønsker Bygdelistas at et helsehus i Kvænangen skal se ut.   Foto: Kvænangen Bygdeliste

Ronald Jenssen.  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Bygdelista i Kvænangen har i sitt leserbrev i FiN 21.august kommet med en skisse til løsning for et nytt helsehus i Kvænangen, i form av både å bygge en ny fløy til Gargo, og pusse opp eksisterende bygningsmasse.


Et fornyet Gargo!

Bygdelistas forslag til løsning for et helsehus i Kvænangen.

 

Bygdelista tenker at en finansiering av lånekostnadene til nytt helsehus skal komme ved en reduksjon på 4,94 årsverk på Gargo.

Dette vil naturlig nok si at skissen til løsning også innebærer at vi må kutte ned på antall sengeplasser på Gargo, for det er jo ikke sånn at en eventuell ombygging vil føre til at hver beboer/pasient vil trenge mindre oppfølging og pleie. Ifølge SSB vil antallet eldre i befolkningen fortsette å stige i årene som kommer, og hvis antall sengeplasser på Gargo blir redusert, vil det føre til at det blir vanskeligere å få sykehjem/sykestue-plass for de som trenger det, og vi vil mest sannsynlig bli nødt til å ha døgnkontinuerlig bemanning i hjemmetjenesten.


MENING:

Det handler om livskvalitet

«Det er liksom ikke grenser for hvor mye som skal kuttes og/eller ikke realiseres på Gargo, i hjemmetjenesten, på TU og i psykiatrien.»

 

Innsparingen ved reduksjon av 4,94 årsverk på Gargo, vil ifølge Bygdelista være på 3 millioner kroner, hvorav de vil bruke en del av dette til nedbetaling av lån og resten til å øke stillingsprosenten til deltidsansatte, og samtidig styrke både hjemmetjenesten og administrasjonen.

Er det bare Høyre og FrP som ikke får det her til å henge på greip? Lån skal jo som kjent tilbakebetales, men hvor mye penger vil det eventuelt bli igjen av «innsparingen» på 3 millioner, når vi har ansatt flere i hjemmetjenesten, styrket administrasjonen, og økt deltidsstillingene slik Bygdelista sier at de vil gjøre? Og hvor mange deltidsstillinger vil det eventuelt være igjen på Gargo, når man først har kuttet bemanningen med 4,94 årsverk? Her vil nok «vinninga går opp i spinninga», og vel så det!


– Vi drifter for dyrt, og må legge om

Gjelda til kommunen er i ferd med å bli skyhøy. Det bekymrer rådmannen.

 

Kvænangen Høyre og FrP vil beholde minimum 25 sengeplasser på Gargo, og vi vil ikke være med på å redusere antall årsverk i pleien. Vi mener at kommunen ikke har økonomi til flere nye byggeprosjekter i nær framtid. Vi har allerede en samlet gjeld på i overkant av 200 millioner kroner pr. i dag, og enda har vi ikke sett de totale kostnadene på det nye skolebygget som er under oppføring. Vi er nødt til å forvalte kommuneøkonomien på en slik måte at vi fortsatt har råd til de lovpålagte oppgavene i kommunen.

Før vi i det hele tatt vil vurdere å kaste oss inn i nye og kostbare byggeprosjekt, må vi ha på plass en nøye utredet konsekvensanalyse som belyser alle sider ved å bygge et nytt helsehus, ikke minst de økonomiske konsekvensene. For mister vi kontrollen over kommuneøkonomien, er veien kort både til å bli en ROBEK-kommune, og til kommunesammenslåing. Og det ønsker vi ikke!


VEL MENT

Hvorfor velge et fremtidsrettet yrke?

At et annet menneske blir selvstendig, frisk, friskere, eller får lindring, på grunn av ditt arbeid og din kunnskap er en unik mestringsopplevelse!