MENINGER:

Kulturlivet i Nordreisa – det er mye bra og vi vil ha mer!

«En aktiv offentlig kulturpolitikk er helt nødvendig for at vi skal få et bredt kunst- og kulturliv i Nordreisa.»
leserbrev

I Lise Brekmoe sitt meget gode innlegg om Halti i Framtid i Nord 3. september sier hun at et godt kulturtilbud er et viktig bidrag for å gjøre kommunen vår til en attraktiv og levende kommune å bo i. Det er vi i Nordreisa SV veldig enige i.


Om dårlige og gode investeringer

Det går så det griner - Nordreisa kommune har klatret på kommunebarometeret.

 

I dette innlegget har jeg lyst til å se litt mer på hva dette innebærer og hvordan vi kan få Nordreisa til å bli en enda mer attraktiv og levende kommune å bo i og besøke, enn den er i dag.

Flerkulturelt

Vi har den rikdommen her i kommunen at vi er og har vært et flerkulturelt samfunn gjennom mange, mange år. Kvensk, samisk og norsk kultur har lange tradisjoner og er en viktig del av identiteten. Nå kommer det folk hit fra andre land, andre kulturer og vi kan bruke vår kultur og erfaring i møte med disse nye menneskene. Kultur er en viktig brobygger mellom ulike folk og identiteter.

Dugnad

Mye er dugnad i de fleste delene av kulturområdet, men det offentlige må også bidra.

Alle barn må få kjennskap til ulike uttrykksformer og mulighet til å lære gjennom en aktiv, engasjert og kompetent kulturskole. Det snakkes ofte om å se hele mennesket. Vi trenger sjølsagt en god skole, et godt helsevesen, trygge veier, sunn og trygg mat og reint vann, men menneskene trenger mer. Og vi har mer i Nordreisa; en fantastisk natur, gode idrettsmiljøer og vi har flere arenaer for kulturell/kunstnerisk utfoldelse. Men spesielt dette siste er skjørt og sårbart. Mye er avhengig av entusiastene – og dem skal vi ta godt vare på, det går ikke uten dem. Men det går ikke bare med entusiastene, de brennende hjertene – de brenner ut om ikke det offentlige er med, særlig i sånne små samfunn som vårt. En aktiv offentlig kulturpolitikk er helt nødvendig for at vi skal få et bredt kunst- og kulturliv i Nordreisa.

Kompetanse og engasjement

Kommunen har i siste del av denne perioden vedtatt at Rammeplan for kulturskoler skal gjelde hos oss. Det er veldig positivt og viktig. Det er også bestemt politisk at Nordreisa kulturskole skal jobbe for et samarbeid mellom kulturskolene i nabokommunene. Det må være et samarbeid hvor ressursene brukes og deles til felles glede og nytte. Altså sånn at kulturskolene i fellesskap kan tilby undervisning på mange ulike instrument og mange ulike kulturuttrykk og aktiviteter.

Kulturskolene må være navet i det frivillige kulturlivet. De må ha kompetanse og engasjement som de ulike aktivitetene kan få del i. Som korpset for eksempel. Vi hadde ikke korps 17.mai, musikkorpset har ikke dirigent og har nesten ingen spillende medlemmer. Vi håper å få se et fint samarbeid mellom det frivillige kulturlivet og offentlig innsats, så vi snart kan ha (minst) et korps i Nordreisa igjen.

Like muligheter

Ikke alle familier har god økonomi. Vi vil at alle barn skal få like muligheter til å delta i aktiviteter. Det innebærer at man må etablere ordninger hvor barn i lavinntektsfamilier gis mulighet til å delta på kulturaktiviteter de ønsker, uten at familiens økonomi skal være til hinder.

Leie av lokaler

Vi veit at mye aktiviteter er dugnadsbasert, vi er avhengig av den dugnaden, men vi syns ikke det er rett at dugnadsinnsatsen skal gå til å betale leie til det offentlige (kommunen). Vi ønsker gratis leie av kultursalen til det frivillige kulturlivet og gratis leie av idrettshaller for idrettslag og foreninger.