NOAH avsporer debatten om matsvinn

Man kan spørre seg om NOAH i det hele tatt er opptatt av temaet.

Ola Hedstein mener NOAH avsporer debatten om matsvinn.  Foto: NTB/Scanpix og Norsk Landbrukssamvirke

leserbrev

I en kronikk av oss i Norsk Landbrukssamvirke, som nylig ble publisert, så påpeker jeg behovet for å få sauen tilbake på middagstallerkenen. Dette er viktig for å hindre at produsert mat blir kastet.

I et motinnlegg hamrer NOAH løs i kjent stil. Dessverre ser ikke dyrevernorganisasjonen lenger enn sine egne særinteresser.

Mat må spises opp
NOAH trekker frem at «FNs klimapanel og FNs naturpanel oppfordrer til et skifte mot mer plantebasert kosthold og en reduksjon i forbruk av kjøtt».

FN sier også at matsvinnet må reduseres. At beite og gressarealer må utnyttes, og at mat som produseres må spises opp.

Markedsplassene må bringe maten til forbrukerne

I kronikken poengterte vi at bonden og landbruksorganisasjonene har ansvar for å tilpasse produksjonen etter etterspørselen, og at de som har kontroll over markedsplassene (dagligvarehandelen, storkjøkken og institusjoner) har et ansvar for at maten som er produsert blir gjort tilgjengelig for forbrukerne.

Matsvinn må reduseres fra både husdyrproduksjon og planteproduksjon. I vår kronikk ble spesielt kommunene oppfordret til å bidra til at sesong-produkter som sau, lam og grønnsaker blir tilbudt forbrukerne for å redusere matsvinn. Som kjent anses redusert matsvinn til å være et viktig klimatiltak.

Er NOAH opptatt av mastvinn?
Når NOAH så massivt angriper en kronikk om matsvinn uten å kommentere det kronikken faktisk handler om, så kan en spørre seg om de i det hele tatt er opptatt av temaet. Det er lite konstruktivt å avspore en viktig debatt bare for å bringe egne særinteresser til torgs.