Du må etterspørre nordnorske varer av alle typer

Skal landsdelen blomstre fremover trenger vi engasjement rundt det å bruke nordnorsk næringsliv og lokale produkter, skriver Svein O. Thomassen.

OSLO 20040712. Sau. Sauer. Beite. Ull. Dyr. Kjøtt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold

leserbrev

Landbruket har inngått klimaavtale med staten om å minske utslippene med 5 millioner tonn CO2. Dette er en forpliktelse som landbruket skal ta, og det diskuteres hvilke tiltak nå som kan iverksettes for å oppnå målet. Det som er på det rene, er at oppgaven kan ikke løses ved å eksportere klimautslippene til andre land ved å drive storstilt import av mat. Det hjelper ikke klimaet, men gjør et nasjonalt regnskap mer spiselige.


Lyngenlam fikk «Champagne-status» på matmesse i Berlin

Produsentforeningen har fått beskyttet geografisk betegnelse på mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin.

 

Landbrukets hovedoppgave er å skaffe mat til den norske befolkningen. Dette må skje på en forsvarlig og trygg måte. Landbruket vil bli berørt av klimaendringer og mange vil oppleve store utfordringer som vil gjøre landbruk til en økonomisk usikker aktivitet. Nordnorsk landbruk er ikke alene om den utfordringen.

Svært mye av dagens import kommer fra områder som i klimafremskrivninger får enda større utfordringer enn produksjonen i Nord-Norge. Dette er områder som vil få svært vanskelige dyrkingsforhold i fremtiden – i verste fall blir helt ufruktbare. Det vil være hasard å overlate vår matforsyning til områder med enorme dyrkningsutfordringer.

Det nordnorske landbruket har sitt konkurransefortrinn i å omdanne lavverdig protein fra grovfôret til høyverdig protein i form av kjøtt og melk. Dette gir i tillegg mulighet for å fylle resten av tallerken med grønnsaker produsert i vår landsdel, i stedet for å basere vårt kosthold på importerte produkter.


 

Vi har et stort potensiale i å ta tilbake produksjonen av grønt og bær i nord, vi har flinke og kunnskapsrike bønder som produserer kvalitetsprodukter. Men til dette trenger vi hjelp fra forbrukeren – du må etterspørre nordnorske varer av alle typer. Skal landsdelen blomstre fremover trenger vi engasjement rundt det å bruke nordnorsk næringsliv og lokale produkter. Dessverre ser vi at stadig mer av innkjøpsmakta sentraliseres i sør. Resultatet blir at mindre lokale leverandører må legge ned. Dette kan du gjøre noe med.