Kraftfull handling kreves for kulturen

Vi er alvorlig bekymret for vårt kulturliv. Med en allerede enorm mengde avlysninger kombinert med uklare framtidsutsikter, er næringa inne i en skjebnetid.

Fra venstre: Klemet Klemetsen, Katrine Boel Gregussen, Trine Noodt, Silje Vollan Nilsen, Odne Stunes, Marta Hofsøy, Tove Alstadsæter, Erik Seglem Bø og Kurt Wikan.   Foto: Trond Magne Henriksen/ Troms og Finnmark fylkeskommune

leserbrev

Konsekvensene kan bli enorme, på kort og lang sikt. Denne prekære situasjonen krever rask politisk handling. I likhet med Virke mener vi det må komme på plass egne tiltak for kulturbransjen nå. Vi støtter også Creo – forbundet for kunst og kultur sine krav, blant annet om en ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Særlig små aktører står i fare for å miste sitt grunnlag. Vi ber om at disse får umiddelbare oppmerksomhet fra sentrale myndigheter og at det iverksettes tiltak snarest. Kunstnere som produserer kunsthåndverk, som for eksempel samisk doudji går inn i en vanskelig tid. Vi ber om tiltak også for kunstnerne som ikke produserer for opplevelser og billettsalg.

Vi stiller oss selvsagt bak kampanjen #ingenrefusjon. Målet er at vi publikummere ikke skal kreve pengene tilbake for avlyste arrangementer, men heller støtte opp om kulturlivet. Det er betryggende at publikum tar ansvar for å hegne om sitt mangfoldige kulturliv. Nå må det også komme på plass en kompensasjonsordning fra myndighetene for virksomheter som rammes ved avlysning. Den danske modellen der bortfallet av inntekter blir kompensert, fremstår som den beste løsningen.

Regjeringa må åpne for utsatte innbetalingsfrister for løpende utgifter for næringa, for å sikre likviditet i denne kritiske perioden.

Kultursektoren er vant til å leve på små marginer og har svært lite å gå på ved avlysninger. Derfor rammes de også svært hardt nå. Vi krever kraftfull handling.