MENING:

Selvforsyning av mat vil få et før og etter skille

«Vi har altfor lenge lent oss mot internasjonal frihandel i en beredskapssituasjon.»

Ole-Anton Teigen  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Vi matprodusenter håper på det sterkeste at den norske befolkninga og norske politikere vil endre sitt syn på selvforsyning av mat i Norge etter at vi har fått kontroll på Corona viruset.

Det vi nå ser og som vi også viste er at vi har en meget svak beredskap og stor sårbarhet når vi møter uforutsette hendelser, noe som kan få enorme konsekvenser for land og folk.

Det må bli et mye sterkere fokus på selvforsyning av mat i framtida. Det er i dag en enorm importavhengighet og en sentralisering av produksjonskjedene – fra jord til bord.

Vi har altfor lenge lent oss mot internasjonal frihandel i en beredskapssituasjon.

Det som bør diskuteres nå er om svakhetene ved den uvettige frihandelen og den kortsiktige økonomiske tenkinga har skapt et svært sårbart samfunn vedr. å ha trygghet på at vi kan brødfø vår egen befolkning, i en langvarig krisesituasjon.

Vi må produsere mer mat på norske ressurser og da må forholdene legges til rette for at unge kvinner og menn kan gå inn i bondeyrket og ha en økonomisk situasjon på linje med naboene i bygda.

Av historisk erfaring vet vi at gårdbrukeren får en helt annet positiv status – både sosialt og økonomisk i krisetider.

Ved alle kriser så er det de grunnleggende behovene som har pri en – slik som et hjem, familie, vann og mat.

De norske matprodusentene bør ha høy status og man bør slå ring rundt dem, om det er krisetider eller ikke.