MENING:

I disse krisetider

«Det sies at vi er i krig, og dersom en skal trekke sammenligninger her så må en spørre seg om en tror at generalene her tar seg tid til å ha allmannamøter når det skal tas en avgjørelse. Nei!»

Foto: NTB scanpix/Framtid i Nord 

leserbrev

Vi får informasjon nesten hele døgnet om det som skjer rundt i landet for å motvirke konsekvensene av koronakrisen. De tiltakene som er satt i verk synes det å være bred enighet om og jeg må beundre våre politikere for den enigheten som vi ser om de viktige tiltakene.

Jeg tror også at de tiltakene som er iverksatt er riktige og honnør til de av regjeringens medlemmer som skal håndheve tiltakene. Det er satt krisestab og med mitt kjennskap til håndtering av kriser så må de som er satt til å lede dette får tid til å ta seg av dette arbeidet. De må slippe å svare på alle mulige spørsmål fra enkeltpersoner som har forslag til hva som må gjøres. Mange av disse synes å være mest oppsatt av å vise hvor smarte de er og for å søke oppmerksomhet.

Her mener jeg at media må forstå at i en krise så må en stole på at tiltakene er gjennomdrøftet og at de som skal sørge for gjennomføringen trenger ro og overskudd til dette. Det er masse detaljer som må gjennomdrøftes og settes i verk og det er krevende. De må slippe å bruke tiden til uviktige ting.

Det sies at vi er i krig, og dersom en skal trekke sammenligninger her så må en spørre seg om en tror at generalene her tar seg tid til å ha allmannamøter når det skal tas en avgjørelse. Nei! Jeg er stolt av politikerne våre, uansett partitilhørighet, stolt av regjerningen/statsrådene og jeg har tro på at vi kommer ut i den andre enden med et næringsliv som er i stand til å fungere igjen.