Skjervøy Senterparti mener at Arnøya må rassikres nå!

Hvem tror man vil slå seg ned og etablere familie når man går baklengs inn i fremtiden?

VIL HA SKREDSIKRING: Skjervøy Senterparti vil ha "fornuften på dagsorden" og krever umiddelbar skredsikring på Arnøya.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

Vidar Brox-Antonsen, Skjervøy Sp 

leserbrev

Folk på Arnøya har levd med rasfarlige veier siden veien kom i 1970. I alle år frem til 2001 var det først og fremst lokalkjennskap og sunn fornuft som sørget for at det ikke har gått liv på de rasfarlige veien på øya. På en tiden var det et skjellsord om noen antydet at veien skulle stenges fordi det kunne være fare for ras.

I 2001 gikk raset i Ura i Lyngen og samfunnet satte et større fokus på hvor farlig det er å kjøre på veier som har rasfarlige strekninger. Det ble satt opp bommer og innført en praksis med å stenge veier når rasfaren var til stede

Veiene ble stadig oftere stengt og det ble en negativ utvikling for Arnøya, men det var lys i enden når planlegging av rassikring kom i gang. Både mellom Årviksand og Arnøyhamn, samt mellom Arnøyhamn og Lauksundskaret, ble det planlagt skredsikring, ny vei og tunell løsning.

Rassikringen mellom Årviksand og Arnøyhamn ble delvis gjennomført. Delvis fordi det rasoverbygget som ble laget var for kort i forhold til hvor det går ras.


- Kravene fra Arnøya styrkes

Kurt Michalsen (Sp) mener løsningen i Pollfjelltunnelen er gunstig også for skredsikringen på Arnøya.


Mellom Arnøyhamn og Lauksundskaret ble det planlagt ny og kortere vei med tunell gjennom Smellskaret, men her møtte man på hindringer fordi traseen ødela trekkveier for reinen som er på øya hver sommer og høst.
Det ble gjennomført noen enkle forhandlinger, men man trakk for raskt en konkusjon om at denne løsningen ikke ville kunne la seg gjennomføre på grunn av innsigelser fra samene. I ettertid har det vist seg at samene er positiv til å finne en løsning gjennom Skardalen.

Det ble derfor planlagt en 4 km lang tunell fra Lauksundskaret til Haugen vest for Singla.

Denne tunellen ble etter hvert prioritert som nr 1 når det gjelder rassikringsprosjekter i Troms, men på grunn av kostnadene, nærmere 1 milliard kroner, så klarte man ikke å finne penger til å realisere prosjektet.


MENINGER:

Lyngen versus Arnøy

Hva er vitsen med dyre utredninger av rasfarlige veier når det til sist er brød og sirkus som blir avgjørende for prioriteringene?


Nå planlegges det med rastårn og et ekstra fergeleie for å kunne frakte folk og gods forbi den nesten 4 km lange rasfarlige veien.

Hvordan utvikling tenker man at en slik løsning vil ha for Arnøya. Hvem tror man vil slå seg ned og etablere familie når man går baklengs inn i fremtiden. Da veien kom i 1970 gikk samfunnet bort fra nettopp denne løsningen. Riktignok var det ikke ferge, men melkebåten som gikk mellom Arnøyhamn, Lauksletta og Skjervøy på den tiden.

I ettertid har det også vist seg at løsningen gjennom Skardalen er fullt mulig og hadde man i 2004 tatt seg bryet med å ha skikkelige forhandlinger med samene så ville man ha hatt på plass den løsningen som i dag er den eneste riktige løsningen, alt før 2010.


Arnøya et steg nærmere tunnel

Varaordfører Kurt Michalsen mener tunnelprosjektet gjennom Skardalen er helt avgjørende for Arnøy-samfunnet.


Skjervøy Senterparti ber om at fornuften nå blir satt på dagsorden og at regulering av Skardalsprosjektet igangsettes med tanke på å ha på plass ny vei og tunell innen 2025. En slik løsning vil gi sikker og mye kortere vei mellom bygdene.

Heldigvis har Arnøya fått noen store bedrifter som kan gi jobb til langt flere enn de som bor på øya i dag. Skal disse bedriftene få utvikle seg videre så må en permanent rassikring på plass raskt.

Skjervøy Ungdomsråd har i et eget leserinnlegg påpekt at man i 2020 forventer andre løsninger enn et ekstra fergestrekning for å løse rasfaren mellom Arnøyhamn og Lauksundskaret. Dette støtter vi ungdomsrådet fullt ut i.