Frivillighetssentralene skal bestå 

Frivillighetssentralene har en veldig viktig rolle i samfunnet. Det er derfor veldig gledelig å se at bevilgningene fortsetter å øke.

LIDENSKAP: - Frivillighet skapes ikke i et møterom på Stortinget, den skapes lokalt av mennesker med engasjement og lidenskap, skriver Norunn Tveiten Benestad i dette debattinnlegget.  Foto: Gorm Kallestad NTB Scanpix

leserbrev

Frivilligheten har lenge vært en av Høyres hjertesaker. Det er i år 30 år siden daværende sosialminister fra Høyre, Wenche Frogn Sellæg inspirerte kommunene til å starte opp det som ble hetende frivillighetssentraler. Dette er lokalt forankrede møteplasser, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

Arbeidet for å styrke frivillighetssentralene har vært og er fortsatt en viktig sak for Høyre. Det er derfor veldig gledelig å se at bevilgningene til frivillighetssentralene fortsetter å øke med om lag 200 millioner kroner i 2020. Midlene går til mange av de tusenvis av aktivitetene som skjer på våre frivillighetssentraler hvert år.


Stortinget enige om frivilligsentralene:

Viderefører dagens ordning

Frivilligsentralene er sikret langsiktig og forutsigbar finansiering i årene som kommer.


Det har tidligere vært varslet at tilskuddet fra neste år skulle fordeles etter innbyggertall i kommunene i stedet for antall frivilligsentraler. Denne fordelingen av tilskuddet kunne gi frivillighetssentraler i små kommuner dårligere rammevilkår enn de i mer folkerike kommuner. Dette hadde blitt en løsning som ikke skulle gi frivilligheten de rammene de trenger lokalt.

Derfor er vi glade for at ordningen med øremerket tilskudd per frivillighetssentral nå videreføres etter vedtak i Stortinget. Jeg er glad for at Stortinget står samlet slik at ordningen skal fortsette. Dermed sikrer vi forutsigbarhet til frivilligheten lokalt. 


MENINGER:

Frivillighetssentralene – en suksesshistorie vi skal ta vare på

Frivilligheten er viktig for både kommuner og innbyggere over hele landet. Nå må vi alle sørge for å bidra til å at suksesshistorien med frivillighetssentraler kan fortsette i årene fremover.


I en tid da ensomhet og utenforskap er blitt et større problem i samfunnet, så har disse frivillighetssentralene en veldig viktig rolle. Frivillighetssentralenes midler skal også i fremtiden gi forutsigbarhet for det viktige arbeidet som drives. Mest mulig skal gå til dem som trenger det mest, og da kreves det en effektiv og ubyråkratisk måte å dele ut midlene på. 

Frivillighet skapes ikke i et møterom på Stortinget, den skapes lokalt av mennesker med engasjement og lidenskap. Det blir nå opp til landets lokale folkevalgte å se den verdien frivilligheten lokalt og det arbeidet frivillighetssentralene skaper, og som den viktige møteplassen de er for veldig mange.